Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de Govern municipal pel mandat 2015-2019 i el seu desenvolupament

Coneix els punts bàsics de treball del govern municipal, els seus eixos estratègics, el seu Pla de govern i el full de ruta marcat pel mandat 2015-2019. Coneix el grau de compliment dels objectius proposats.

L'actual equip de govern ha establert quatre punts bàsics de treball:

 1. Proximitat amb les persones
 2. Pla estratègic de futur
 3. Planificació Territorial
 4. Gestió de qualitat de l'Ajuntament

 

Eixos estratègics i Pla de Govern

Pensant en els reptes dels nous temps Pensant en el present i en el futur Pensant en les necessitats de la gent Per seguir fent avançar Olèrdola, amb realisme, cap el futur I amb la col·laboració de tots els veïns i veïnes que han aportat idees i propostes

 1. Proximitat amb les persones. Guanyar el futur amb una bona planificació:

 • Detectar les necessitats i voluntats dels veíns per definir un full de ruta i tenir un creixement sostenible a llarg termini.
 • Crear les bases per fomentar la cohesió social a partir de l'anàlisi de tècnics i la participació ciutadana.
 • Disposar d'unes línies d'acció que permetin la seva implantació, gestió i seguiment.
 • Participació de la gent per dibuixar el futur d'Olèrdola conjuntament.

 2. Gestió de qualitat. Enfortir la gestió de servei de l'Ajuntament:

 • Mantenir l'equilibri pressupostari que ens permet fer inversions i mantenir serveis a les persones.
 • Gestió transparent davant la ciutadania.
 • Adaptar l'estructura de l'Ajuntament als nous temps: Noves legislacions, noves tecnologies, noves necessitats dels veïns.

 3. Proximitat amb les persones. Atendre primer les persones

 • Promoció de la participació ciutadana en els projectes municipals.
 • Més activitats pel foment de la relació veïnal en col·laboració amb les entitats del municipi.
 • Relació directa entre veïns, regidors i serveis tècnics per trobar solucions als nous projectes.
 • Les persones continuen sent la nostra prioritat.

 4. Planificació territorial. Treballar per l'equilibri de nuclis

 • Facilitar l'accés a l'habitatge per evitar la marxa de joves del municipi.
 • Facilitar la mobilitat i fomentar la xarxa social per evitar tenir pobles dormitori.
 • Trobar l'equilibri d'instal·lacions municipals i serveis arreu del municipi.
 • Potenciar la Trobada d'Olèrdola amb una nova orientació.

 

 El full de ruta pel mandat 2015-2019: ( Pla d'actuació municipal) i el control de la seva execució:

 Treball per nuclis:

Moja:

 • Continuar treballant per fer un nou consultori.
  Estat d'execució a desembre 2018: S'han cedit els terrenys al Servei Català de la Salut perquè puguin fer el consultori.
 • Ampliació i reforma dels vestuaris del camp de futbol.
  Estat d'execució a desembre 2018:S'han realitzat les noves instal·lacions de gas natural.
 • Participació ciutadana per millorar la Rambla Pau Casals.
  Estat d'execució a desembre 2018:S'ha fet una primera participació en la que els veïns varen demanar una modificació dels projectes presentats.
  Actualment s'estan remodelant els projectes per tal de poder-los presentar de nou davant la ciutadania.
 • Participació ciutadana per decidir què es fa a la nova zona d'equipaments de la Plana.
  Estat d'execució a desembre 2018: En estudi
 • Construcció de nínxols per urnes funeràries.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat
 • Recerca d'espais per a nous aparcaments de vehicles.
  Estat d'execució a desembre 2018:Realitzat. S'ha fet una nova zona d'aparcament davant l'escola Circell i se n'estan cercant de noves.

 Sant Pere Molanta:

 • Cobriment de la pista de l'escola.
  Estat d'execució a desembre 2018: L'Ajuntament està mantenint converses prèvies amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
 • Arranjament de l'Avinguda de l'Arboçar per fer un nou passeig unificat.
  Estat d'execució a desembre 2018: Projecte en fase de redacció
 • Unir el nucli de Sant Pere amb el Barri de Ferran amb una vorera i arranjament del camí fins a l'església.
   Estat d'execució a desembre 2018: Expedient en fase prèvia a l'adjudicació
 • Replantejament dels límits municipals per integrar el Carrer Pere Pau.
  Estat d'execució a desembre 2018: L'Ajuntament està mantenint converses prèvies amb l'Ajuntament de Vilafranca per arribar a un acord.
 • Continuar amb la renovació de la xarxa d'aigua, clavegueram i aigües pluvials.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat. S'han fet varies actuacions al C/ Manel Crespo,C/ Wilson, entre d'altres.

 Sant Miquel d'Olèrdola:

 • Fer un procés de participació ciutadana per decidir el futur de l'espai del Bosquet.
  Estat d'execució a desembre 2018: L'Ajuntament ha realitzat un estudi previ relatiu a les instal·lacions esportives d'Olèrdola a través d'una
  empresa especialitzada. Es preveu iniciar el procés participatiu el mes de febrer de 2019.
 • Execució del projecte de renovació de la Plaça Anselm Clavé.
 • Estat d'execució a desembre 2018:En execució.
 • Col·laborar amb les entitats per fomentar les relacions veïnals i evitar l'efecte de poble dormitori.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat. S'ha donat suport a la creació d'accions veïnals concretes.
 • Finalitzar l'arranjament de la plaça d'entrada al parc.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat.
 • Executar el projecte del carrer de la Font.
  Estat d'execució a desembre 2018: En execució
 • Renovació de la xarxa d'aigua potable.
  Estat d'execució a desembre 2018:En execució

 Urb. Daltmar:

 • Mediar amb la companyia subministradora per la millora de la xarxa elèctrica.
 • Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat. S'ha parlat amb els veïns, s'han ercollit les queixxes i s'han traslladat a la companyia. 
  Actualment ja s'han fet actuacions de millora concretes en la xarxa elèctrica.
 • Impulsar la construcció d'un nou local social.
  Estat d'execució a desembre 2018: En estudi
 • Continuar amb el foment del reciclatge amb compostadores.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat.
 • Suport a la Junta de Compensació en l'eecució del projecte d'urbanització.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat.
 • Proposar el canvi de gestió urbanística a cooperació.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat.
 • Recerca de subvencions pel manteniment de les franges perimetrals.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat.

 Urb. Can Trabal:

 • Proposarem el canvi de gestió urbanística a cooperació.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat. S'han mantingut converses d'assessorament i informació a la nova Junta de Compensació.
 • Impulsar el projecte d'urbanització i reparcel·lació.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat. S'ha realitzat assessorament per a la reactivació de la Junta de Compensació.
 • Col·laborarem amb els veïns per recuperar l'espai de la piscina, la construcció de grades a la pista i l'arrenjament de l'entorn.
  Estat d'execució a desembre 2018:Pendent. Un cop constituida la nova Junta de Compensació i quan aquesta es posi en funcionament, es podrà 
  començar a treballar per la recuperació i arranjament d'aquests espais.
 • Recerca de subvencions pel manteniment de les franges perimetrals.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat i subvencions atorgades a l'Ajunatment.
 • Continuar amb el foment del reciclatge amb compostadores.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzades les campanyes anuals.

 Barris i Masies:

 • Fomentar la participació i creació del Consell de veïns de barris i masies per detectar les seves necessitats i trobar les solucions més adients.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat. Es van mantenir reunions amb els veïns, que van decidir que no es volia tirar endavant el projecte.
 • Millora de les comunicacions i serveis.
  Estat d'execució a desembre 2018: S'han raelitzat diverses obres d'arranjament de camins, col·locació de nous contenidors i millora de les TIC
 • Continuar amb el foment del reciclatge amb compostadores.
  Estat d'execució a desembre 2018: Realitzades les campanyes anuals.
 • Connectar la xarxa d'aigues de Viladellops al dipòsit de Sant Miquel d'Olèrdola.
 • Estat d'execució a desembre 2018: Realitzat.

 

Propostes per àrees:

Hisenda i gestió municipal:

 • Mantenir els impostos baixos.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. No s'han incrementat els impostos municipals.
 • Continuar amb el rigor pressupostari.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. Es dona compliment estricte a la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • cerca de subvencions per anous projectes.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'han sol·licitat anualment subvencions per a la realització de projectes de diversa naturalesa.
 • Fer el Pla estratègic de futur.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.
 • Continuar adaptant l'estructura de l'Ajuntament als nous temps.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'ha realitzat un profund procés de reorganització funcional de l'Ajuntament per convertir-lo en una
   administració 100% electrònica i adaptada a les exigències de la normativa.

 Ensenyament:

 • Donar suport als estudiants de secundària i universitats amb noves beques.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.
 • Mantenir les escoles bressol i estudi de noves beques.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Potenciar les biblioteques obertes amb noves activitats per a totes les edats.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Seguir col·laborant amb les Ampes i les direccions de les escoles.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Reforçar els serveis municipals a les escoles: conserge, brigada, serveis tècnics.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Continuar amb el suport a l'estudi de llengües per estudiants de secundària i universitats i potenciar-ne l'estudi a les escoles amb col·laboració de les direccions.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.

 Medi natural i Sostenibilitat:

 • Executar el projecte de camins d'Olèrdola.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Creació dels horts urbans per joves, gent gran i aturats.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Instaurar la recollida de restes vegetals.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Executar el projecte de circuit de running i skate a la Muntanyeta i craer el document d'usos i serveis.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Continuar potenciant l'autocompostatge a les urbanitzacions i masies.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Treballar per declarar zona protegida el llac de la bòbila de Can Sogas.
  Estat d'execució a desembre 2018: S'han mantingut converses prèvies amb la Generalitat.
 • Continuar amb les campanyes periòdiques per fomentar el reciclatge selectiu.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet. Campanya Olèrdola neta actualment en curs.
 • Estudi d'aplicació de les energies renovables en les instal·lacions municipals.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Reorganitzar les zones d'emergència per fer-les més pràctiques i netes.
  Estat d'execució a desembre 2018:S'ha encarregat la redacció d'un estudi per saber quina és la millor manera de gestionar aquestes zones.

 Habitatge i Joventut:

 • Fomentar l'oferta de pisos i cases en lloguer.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Incentivar els lloguers assequibles per a joves.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Crear el servei d'habitage d'Olèrdola.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Incentivar la creació d'esplais al municipi.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Creació del grup consultiu de joves que gestioni el pressupost econòmics de joventut.
  Estat d'execució a desembre 2018:En procés de creació.

 Tecnologies de la informació i la Comunicació:

 • Continuar treballant per fer arribar la fibra òptica a les llars i empreses del municipi, així com una major cobertura de telefonia mòbil.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'han cobert pràcticament tots els nuclis amb Fibra òptica i s'han mantingut converses amb els diversos 
  operadors de telefonia mòbil per tal d'incentivar-los a millorar la cobertura mòbil al municipi. Està prevista l'arribada de la Fibra òptica a
  Can Trabal durant el segon semestre de 2019, donant ja cobertura de fibra òptica a la totalitat dels nuclis del municipi.
 • Potenciar els serveis i tràmits de la web municipal que actualment ja es pode fer: instàncies, consulta de dades i augmentar-ne el número.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. s'ha posat en funcionament una nova pàgina web municipal.
 • Evitar la marginació tecnològica dels menys afavorits i la gent gran.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'han fet cursos informàtics per a la gent gran i s'han habilitat punts d'accés a internet en els centres
  cívics i casals d'avis.
 • Augmentar la capacitat d'internet per la xarxa Wifi municipal.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'ha augmentat la capacitat de la xarxa Wifi, possibilitant als usuaris contractar major velocitat a
   través de l'empresa que l'explota.

 Esports:

 • Ampliació i reforma dels vestuaris del camp de futbol de Moja.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.
 • Fomentar la pràctica d'esports minoritaris.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'ha donat suport a entitats i s'ha col·laborat en l'organització de curses, etc.
 • Negociar amb el bisbat l'adquisició dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta.
  Estat d'execució a desembre 2018: En converses amb el Bisbat.
 • Continuar donant suport a les entitats esportives.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Fer arribar el gas als vestuaris de Moja.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.

 Gent Gran:

 • Mantenir la tècnica de Gent Gran.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Fomentar més activitats entre casals dels diferents nuclis.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Tallers i xerrades específics per la gent gran.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Consensuar amb la gent gran les millores als casals del municipi.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet. 

 Sanitat i Serveis Socials:

 • Reforçar les ajudes socials.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet. S'han donat noves ajudes a usuaris.
 • Reforçar l'assistència a la dependència i el servei d'atenció domiciliària.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'ha assumit el cost del servei de la teleassistència per part de l'Ajuntament.
 • Campanya d'esterilització i identificació d'animals.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet. S'han incrementat les prestacions i qualitat de les colònies de gats.

 Ocupació:

 • Mantenir la tècnica d'assessorament laboral.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Potenciar el Club de la feina per fe coincidir l'oferta i la demanda.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Continuar amb la promoció de l'ocupacio mitjançant ajuts econòmics a les empreses entre d'altres.
  Estat d'execució a desembre 2018:No s'ha realitzat perquè s'ha canviat l'orientació de l'enfocament i sha decidit realitzar plans ocupacionals
  directament des de l'Ajuntament.
 • Subvencionar cursos que facilitin l'accés laboral als desocupats.
 • Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.

 Cultura i patrimoni:

 • Ruta dels castells: Parcs del Penedès. Imatges 3D d'Olèrdola.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.
 • Projecte jaciments al Castell d'olèrdola i creació del Casal d'Arqueologia.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Donar a conèixer als veïns les noves excavacions.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Voluntariat per la llengua.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Suport a les entitats del municipi davant els continuats canvis legislatius.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.
 • Avançar el pagament de les subvencions a les entitats al primer trimestre.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.

 Promoció Econòmica i Turisme:

 • Creació de la Fira de Productes de la Terra.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.
 • Desenvolupament nou sector del polígon Industrial de Sant Pere Molanta.
  Estat d'execució a desembre 2018: S'han mantingut converses amb els sectors afectats i s'ha acordat tirar-ho endavant quan totes les parts es 
  posin d'acord.
 • Aprofitament de la zona de seveis dels polígons.
  Estat d'execució a desembre 2018: No realitzat.
 • Crear noves inversions empresarials que creïn llocs de treball.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Conveni amb empresaris perquè loguin naus buides a emprenedors.
  Estat d'execució a desembre 2018:Actualment no hi ha naus disponibles. L'ocupació de les naus és molt alta.
 • Redacció del pla Especial de Turisme amb la Universitat de Turisme.
  Estat d'execució a desembre 2018:S'ha aconsegut una subvenció de la Diputació per a la redacció del projecte, que actualment s'està fent.
 • Noves rutes a peu/bici i creació d'un tríptic de les rutes.
  Estat d'execució a desembre 2018:No realitzat.
 • Edició del segon còmic sobre la història d'Olèrdola.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.

 Via pública i Urbanisme:

 • Recerca d'espais per noves places d'aparcament als nuclis.
  Estat d'execució a desembre 2018: Fet.
 • Execució del projecte de millores de places del municipi.
  Estat d'execució a desembre 2018: Expedient en fase prèvia d'adjudicació.
 • Continuar desenvolupant el pla de mobilitat.
  Estat d'execució a desembre 2018: S'ha demanat la redacció d'un pla de millora a la Diputació.
 • Noves tecnologies a l'enllumenat públic per un estalvi energètic.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet. S'ha fet una inversió en el canvi de l'enllumenat a la tecnologia led. Durant la'ny vinent el canvi ja
  estarà realitzat al 100%.
 • Finalització del camí Moja-Vilafranca.
  Estat d'execució a desembre 2018:Fet.

Document Actions