Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alternativa per Olèrdola (ApO)

GRUP MUNICIPAL D'ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA (ApO)

Adreça web:  www.alternativaperolerdola.cat

Mail de contacte: alternativaperolerdola@gmail.com

Twitter: @APOlerdola

ACTIVITAT INSTITUCIONAL DEL GRUP POLÍTIC:

MOCIONS PRESENTADES PER APO EN EL PLE MUNICIPAL

ANY 2021

PLE ORDINARI DE DATA 07/04/2021

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 02/02/2021

MOCIÓ PER A LA NO INDUSTRIALITZACIÓ I DEGRADACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS, DEGUT A LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTES FOTOVOLTAIQUES I PARCS EÒLICS A LA COMARCA

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèrdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" de la regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

Accés al video íntegre de la sessió del Ple de 02/02/2021

ANY 2020

PLE ORDINARI DE DATA 3/02/2020:

NO PRESENTA MOCIONS

PLE DORDINARI DE DATA 04/2020:

MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT EN TREN AL PENEDÈS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPÚBLICANA DE CATALUNYA” I “JUNTS PER OLÈRDOLA”.

 RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots a favor de les regidores del grup municipal “ERC”, els dos vots a favor de les regidores de grup municipal “JpO” i el vot favorable del regidor del grup municipal “PSC”.

MOCIÓ PER RECLAMAR L’EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL CARRIL BUS-VAO A LA B-23, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”.

RESULTAT VOTACIÓ:S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les regidores de “Junts per Olèdola” i l’abstenció del regidor de “PSC-UNITS CP.

MOCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LES ROTONDES DE SUBIRATS, I EXECUTAR UN PLA DE MILLORES PER A UNA N-340 LLIURE D'ACCIDENTS, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA” I “JUNTS PER OLÈRDOLA”.

 RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.

MOCIÓ PER DEMANAR UN BAIXADOR D’ALTA VELOCITAT AL PENEDÈS. PROPOSTA D’ESTACIÓ INTERMODAL D’ALTA VELOCITAT A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA.

RESULTAT VOTACIÓ:  S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.

Accés a l'acta del Ple on s'hi contenen els textos íntegres de les mocions

PLE ORDINARI DE DATA 02/06/2020:

NO PRESENTA MOCIONS

 PLE ORDINARI DE DATA 04/08/2020:

 MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2020, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots a favor dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots a favor de les dues regidores d’“ERC”, els dos vots a favor de les regidores de “Junts per Olèrdola” i el vot a favor del regidor de “PSC-UNITS CP.

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBLIC PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, els dos vots “a favor” de les dues regidores de “JpO” i el vot “en contra” del regidor de “PSC-UNITS”.

MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CAÇA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA: Vots “a favor” de tres regidors/a d’”APO: Sra. Anna Boada Via, Sr. Lucas Ramíez Búrdalo i Sr. Jordi Catasús Corbalán.. Abstencions de tres regidors/a d’”ApO”: Sra. Mireia Mancera, Sr. Juan M. Samblá Rodríguez i Sr. Pere Sadurní Roig. Vots “a favor” de les dues regidores d’’”ERC”: Sra. Fina Mascaró Bujaldón i Sra. M.Antònia Pajuelo Moreno. Vots “a favor” de les dues regidores de “JpO”: Sra. M.Carmen Villanueva Pin i Sra. Marta Mestre Urpí. Vots “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”: Sr. Joan Lóez Ferrer.

MOCIÓ PER POSAR EN VALOR ELS VITICULTORS DEL PENEDÈS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”.

 RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, els dos vots “a favor” de les dues regidores de “Junts per Olèdola” i el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS”.

MOCIÓ EN SUPORT A L’ADRIÁN SAS, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’”ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA” EN NOM DE LES ENTITATS “GRUP DE SUPORT SAS ABSOLUCIÓ I LA BAULA XARXA SOLIDÀRIA”, I ELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA” I “JUNTS PER OLÈRDOLA”.

 RESULTAT VOTACIÓ:  S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, els dos vots “a favor” de les dues regidores de “Junts per Olèdola” i l’abstenciódel regidor de “PSC-UNITS”.

 Accés a l'acta del Ple on s'hi contenen els textos íntegres de les mocions

PLE ORDINARI DE DATA 20/10/2020

MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA” I LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per la MAJORIA dels grups municipals, amb 10 VOTS A FAVOR i 1 ABSTENCIÓ:

Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR

- Lucas Ramírez Búrdalo

- Jordi Catasús Corbalán

- Anna Boada Via

- Juan M. Samblás Rodríguez

- Mireia Mancera Cañardo

- Pere Sadurní Roig

Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR

- Josefina Mascaró Bujaldón

- M. Antònia Pajuelo Moreno

Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR

- M. Carme Villanueva Pin

Regidor de PSC-UNITS, CP : 1 ABSTENCIÓ

- Joan López Ferrer

Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR

- Marta Mestre Urpí

MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL INDUSTRIALS, D’UN PLA PER A LA RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA AUXILIAR DE L’AUTOMÒBIL CAP AL VEHICLE ELÈCTRIC I DE L’APOSTA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONJUNT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS, PRESENTADA PER “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “PSCUNITS, CP” I LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" d ela regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

 Accés a l'acta del Ple on s'hi contenen els textos íntegres de les mocions

 PLE ORDINARI DE DATA 09/12/2020

NO PRESENTA MOCIONS

 

 

 

Document Actions