Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Marta Mestre Urpí, regidora no adscrita a cap grup polític

MARTA MESTRE URPÍ, REGIDORA NO ADSCRITA A CAP GRUP POLÍTIC MUNICIPAL

Mail de contacte: mestreum@diba.cat

Twitter: No n'ha informat cap

Facebook: No n'ha informat cap

ACTIVITAT INSTITUCIONAL DE LA REGIDORA

MOCIONS PRESENTADES PER LA REGIDORA EN EL PLE MUNICIPAL

ANY 2021

PLE ORDINARI DE DATA 07/04/2021

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 02/02/2021

MOCIÓ PER A LA NO INDUSTRIALITZACIÓ I DEGRADACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS, DEGUT A LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTES FOTOVOLTAIQUES I PARCS EÒLICS A LA COMARCA

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèrdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" de la regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

Accés al video íntegre de la sessió del Ple de 02/02/2021

ANY 2020

(Assistència al primer Ple municipal com a regidora no adscrita en data 20/10/2020)

PLE ORDINARI DE DATA 20/10/2020

MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA” I LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per la MAJORIA dels grups municipals, amb 10 VOTS A FAVOR i 1 ABSTENCIÓ:

Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR

- Lucas Ramírez Búrdalo

- Jordi Catasús Corbalán

- Anna Boada Via

- Juan M. Samblás Rodríguez

- Mireia Mancera Cañardo

- Pere Sadurní Roig

Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR

- Josefina Mascaró Bujaldón

- M. Antònia Pajuelo Moreno

Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR

- M. Carme Villanueva Pin

Regidor de PSC-UNITS, CP : 1 ABSTENCIÓ

- Joan López Ferrer

Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR

- Marta Mestre Urpí

MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL INDUSTRIALS, D’UN PLA PER A LA RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA AUXILIAR DE L’AUTOMÒBIL CAP AL VEHICLE ELÈCTRIC I DE L’APOSTA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONJUNT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS, PRESENTADA PER “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “PSCUNITS, CP” I LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" d ela regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

 Accés a l'acta del Ple on s'hi contenen els textos íntegres de les mocions

 PLE ORDINARI DE DATA 09/12/2020

NO PRESENTA MOCIONS

Document Actions