Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Partit dels Socialistes de Catalunya- CP (PSC- CP)

PSC

Mail de contacte: pscolerdola@gmail.com

Mail de contacte del Regidor Jordi Pardo: pardosjo@olerdola.cat

Instagram: psc_olerdola

Facebook: PSC Olèrdola

 

ACTIVITAT INSTITUCIONAL DEL GRUP POLÍTIC:

MOCIONS PRESENTADES PEL PSC EN EL PLE MUNICIPAL

ANY 2023

PLE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSISTORI EN EL MANDAT 2023-2027

NO PRESENTA MOCIONS

MOCIONS PRESENTADES EN LA LEGISLATURA 2019-2023:

NOTA: DEGUT A LES DIVERSES MODIFICACIONS QUE HA PATIT LA REPRESENTACIÓ I EL NOM DE LA LLISTA, ES PUBLIQUEN TOTES LES MOCIONS PRESENTADES COM A PSC-UNITS-CP, OBRIM OLÈRDOLA I EL REGIDOR NO ADSCRIT JOAN LÓPEZ FERRER I PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA GRUP MUNICIPAL

PLE  EXTRAORDINARI DE DATA 14/06/2023

NO PRESENTA MOCIONS

PLE  EXTRAORDINARI DE DATA 02/05/2023

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 04/04/2023

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOBRE L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ DE 2023, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

Acord aprovat per UNANIMITAT dels grups municipals: 11 VOTS FAVORABLES Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR - Lucas Ramírez Búrdalo - Jordi Catasús Corbalán - Anna Boada Via - Juan M. Samblás Rodríguez - Mireia Mancera Cañardo - Pere Sadurní Roig Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR - Josefina Mascaró Bujaldón - M. Antònia Pajuelo Moreno Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR - M. Carme Villanueva Pin Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR - Marta Mestre Urpí Regidor de PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA GRUP MUNICIPAL: 1 VOT A FAVOR - Jordi Pardo Serrano

Accés a l'instant de la videoacta del Ple on es sotmet a tractament i votació la moció presentada.

PLE ORDINARI DE DATA 07/02/2023

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ENCAPÇALADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”, “JUNTS PER OLÈRDOLA”, EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA GRUP MUNICIPAL, I LA REGIDORA NO ADSCRITA MARTA MESTRE URPÍ.

Acord aprovat per UNANIMITAT dels grups municipals: 11 VOTS FAVORABLES Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR - Lucas Ramírez Búrdalo - Jordi Catasús Corbalán - Anna Boada Via - Juan M. Samblás Rodríguez - Mireia Mancera Cañardo - Pere Sadurní Roig Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR - Josefina Mascaró Bujaldón - M. Antònia Pajuelo Moreno Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR - M. Carme Villanueva Pin Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR - Marta Mestre Urpí Regidor de PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA GRUP MUNICIPAL: 1 VOT A FAVOR - Jordi Pardo Serrano

Accés a l'instant de la videoacta del Ple on es sotmet a tractament i votació la moció presentada.

ANY 2022

PLE ORDINARI DE DATA 07/12/2022

NO PRESENTA MOCIONS

PLE EXTRAORDINARI DE DATA 15/11/2022

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 18/10/2022

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 02/08/2022

MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA” I “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”, “JUNTS PER OLÈRDOLA”, LA REGIDORA NO ADSCRITA, SRA. MARTA MESTRE URPÍ, I “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA GRUP MUNICIPAL”.

Acord aprovat per UNANIMITAT dels grups municipals: 11 VOTS FAVORABLES Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR - Lucas Ramírez Búrdalo - Jordi Catasús Corbalán - Anna Boada Via - Juan M. Samblás Rodríguez - Mireia Mancera Cañardo - Pere Sadurní Roig Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR - Josefina Mascaró Bujaldón - M. Antònia Pajuelo Moreno Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR - M. Carme Villanueva Pin Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR - Marta Mestre Urpí Regidor de PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA GRUP MUNICIPAL: 1 VOT A FAVOR - Jordi Pardo Serrano

Accés a l'instant de la videoacta del Ple on es sotmet a tractament i votació la moció presentada.

PLE ORDINARI DE DATA 07/06/2022

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 05/04/2022

MOCIÓ: ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA XARXA D’ALCALDES I ALCALDESSES PERLA PAU DE CATALUNYA SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”, “JUNTS PER OLÈRDOLA”, LA REGIDORA NO ADSCRITA MARTA MESTRE URPÍ, I EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – UNITS PER OLÈRDOLA – CANDIDATURA DE PROGRÉS.

Acord aprovat per UNANIMITAT dels grups municipals: 11 VOTS FAVORABLES Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR - Lucas Ramírez Búrdalo - Jordi Catasús Corbalán - Anna Boada Via - Juan M. Samblás Rodríguez - Mireia Mancera Cañardo - Pere Sadurní Roig Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR - Josefina Mascaró Bujaldón - M. Antònia Pajuelo Moreno Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR - M. Carme Villanueva Pin Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR - Marta Mestre Urpí Regidor de PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – UNITS PER OLÈRDOLA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: 1 VOT A FAVOR - Jordi Pardo Serrano

MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ FINANCERA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”, “JUNTS PER OLÈRDOLA”, LA REGIDORA NO ADSCRITA MARTA MESTRE URPÍ, I EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – UNITS PER OLÈRDOLA – CANDIDATURA DE PROGRÉS.

Acord aprovat per UNANIMITAT dels grups municipals: 11 VOTS FAVORABLES Regidor/es d’ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA: 6 VOTS A FAVOR - Lucas Ramírez Búrdalo - Jordi Catasús Corbalán - Anna Boada Via - Juan M. Samblás Rodríguez - Mireia Mancera Cañardo - Pere Sadurní Roig Regidores d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’OLÈRDOLA: 2 VOTS A FAVOR - Josefina Mascaró Bujaldón - M. Antònia Pajuelo Moreno Regidora de JUNTS PER OLÈRDOLA: 1 VOT A FAVOR - M. Carme Villanueva Pin Regidora NO ADSCRITA: 1 VOT A FAVOR - Marta Mestre Urpí Regidor de PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – UNITS PER OLÈRDOLA – CANDIDATURA DE PROGRÉS: 1 VOT A FAVOR - Jordi Pardo Serrano

Accés a l'àudio íntegre de la sessió del Ple de data 01/02/2022

PLE ORDINARI DE DATA 01/02/2022

NO PRESENTA MOCIONS

 

ANY 2021

PLE ORDINARI DE DATA 30/11/2021

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 19/10/2021

MOCIÓ DE FOMENT I RECOLZAMENT A L’ESPORT FEMENÍ, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”, LA REGIDORA NO ADSCRITA MARTA MESTRE URPI, I EL REGIDOR NO ADSCRIT JOAN LÓPEZ FERRER.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèrdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" de la regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

Accés a l'àudio íntegre de la sessió del Ple de data 19/10/2021

PLE ORDINARI DE DATA 03/08/2021

MOCIÓ PER LA INCLUSIÓ DEL MÍLDIU EN LA COBERTURA DE LES ASSEGURANCES AGRÀRIES, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS “ALTERNATIVA PER OLÈRDOLA”, “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA”, “JUNTS PER OLÈRDOLA”, LA “SRA. MARTA MESTRE URPÍ”, REGIDORA NO ADSCRITA, I EL “SR. JOAN LÓPEZ FERRER”, REGIDOR NO ADSCRIT.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèrdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" de la regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

Accés a l'àudio íntegre de la sessió del Ple de data 03/08/2021

PLE ORDINARI DE DATA 01/06/2021

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 07/04/2021

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 02/02/2021

MOCIÓ PER A LA NO INDUSTRIALITZACIÓ I DEGRADACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS, DEGUT A LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTES FOTOVOLTAIQUES I PARCS EÒLICS A LA COMARCA

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" de la regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

Accés al video íntegre de la sessió del Ple de 02/02/2021

ANY 2020

 PLE ORDINARI DE DATA 03/02/2020:

MOCIÓ PER FER FRONT A LA DESPOBLACIÓ,L’ENVELLIMENT I LA MANCA D’OPORTUNITATS EN EL MEDI RURAL, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “PSC-UNITS CP”.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup municipal“ApO”, l’abstenció de les dues regidores del grup municipal “ERC”, els dos vots a favor de les regidores del grup municipal “JpO” i el vot a favor del regidor del grup municipal “PSC”.

Accés a l'acta del Ple on s'hi conté el text íntegre de la moció

PLE ORDINARI DE DATA 27/04/2020:

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 02/06/2020:

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 04/08/2020:

NO PRESENTA MOCIONS

PLE ORDINARI DE DATA 20/10/2020

MOCIÓ EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL INDUSTRIALS, D’UN PLA PER A LA RECONVERSIÓ DE LA INDÚSTRIA AUXILIAR DE L’AUTOMÒBIL CAP AL VEHICLE ELÈCTRIC I DE L’APOSTA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA AL CONJUNT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS, PRESENTADA PER “ERC D’OLÈRDOLA”, “JUNTS PER CATALUNYA”, “PSCUNITS, CP” I LA SRA. MARTA MESTRE URPÍ, COM A REGIDORA NO ADSCRITA.

RESULTAT VOTACIÓ: S’aprova per UNANIMITAT, amb els sis vots “a favor” dels regidors/es del grup municipal “ApO”, els dos vots “a favor” de les regidores d’“ERC”, el vot “a favor” de la regidora de “Junts per Olèdola”, el vot “a favor” del regidor de “PSC-UNITS” i el vot "a favor" de la regidora no adscrita Marta Mestre Urpí.

 Accés a l'acta del Ple on s'hi conté el text íntegre de la mociós

 PLE ORDINARI DE DATA 09/12/2020

NO PRESENTA MOCIONS

Document Actions