Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transparència en relació als càrrecs de lliure designació

Coneix tota la información soblre les funcions, curriculum vitae, etc. sobre els càrrecs de lliure designació existents a l'Ajuntament

Assessoria a l'Alcalde en l'Àrea de Benestar Social

1. Nomenament com a personal eventual d'aquesta Corporació a la Sra. Imma Ferret Raventós amb efectes a 3 de setembre de 2019, com a Assessora de l'Alcalde.

En aquest Decret de nomenament s'hi especifica la remuneració d'aquest càrrec de lliure designació.

Accediu al Decret de nomenament 2019DECR000526.

2. Funcions del càrrec d'assessoria a l'Alcalde en l'Àrea de Benestar Social.

Acord de Ple de data 12/07/2019.

Acord del Ple de data 27/04/2020 de dació a compte del personal eventual nomenat

Acord del Ple de data 04/08/2020 de dació a compte del personal eventual nomenat

Acord del Ple de data 09/12/2020 de dació a compte del personal eventual nomenat

Acord del Ple de data 07/04/2021 de dació a compte del personal eventual nomenat

Acord del Ple de data 30/11/2021 de dació a compte del personal eventual nomenat

Acord del Ple de data 05/04/2022 de dació a compte del personal eventual nomenat

 

2. Curriculum Vitae de la Sra. Imma Ferret Raventós.

Accés al Currículum

Document Actions