Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Parlament 2021

Informació general de la convocatòria

Durant el procés electoral previst per al proper dia 14 de febrer, us fem arribar un extracte del contingut dels diversos protocols emesos per la Generalitat de Catalunya que us adjuntem i als quals ens remetem. Us advertim que són objecte d’actualització, pel que us recomanem l’accés sense descàrrega permanent del document.

Abans de la jornada electoral

 • Es recomana no llençar la propaganda electoral que els partits puguin trametre per correu a les llars, i utilitzar-ne el material per dur preparada la butlleta amb el vot desitjat al local electoral.
 • L’Administració Electoral farà una tramesa única i conjunta a tots els domicilis del cens de les butlletes de les candidatures així com del sobre de vot.
 • Les persones contagiades, contactes estrets i sospitosos hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. L’autoritat competent els podrà demanar la seva presentació.
 • Es recomana l’ús del procediment de vot per correu com a mesura de garantia per poder exercir el dret a vot, davant l’eventualitat de complicacions de salut personal que facin impossible exercir aquest dret durant la jornada electoral.
 • El procediment de vot per correu s’ha adaptat habilitant-se la possibilitat de realitzar-lo sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de Correus, a través de certificats digitals reconeguts, DNI electrònic, certificats de la FNMT i idCat Certificat.
 • El vot per correu podrà realitzar-se sense sortir de casa, tot lliurant la butlleta al carter/funcionari/ària de correus que faci entrega de la documentació electoral. S’habiliten als carters com a custodis del vot.

Accés al col·legi electoral

 • Hi haurà personal de control de les cues d’accés que vetllarà pel compliment de mesures sanitàries (mascareta, distància...).
 • Es prega es respectin punts d’accés i de sortida, que seran independents, així com la distància de seguretat (1,5 m) tant en les cues com dins el local electoral, que romandrà amb les portes obertes.
 • No es permetrà circular entremig de les cues, ni sortir-ne per avançar-se a recollir la papereta i/o sobre.
 • Només podrà accedir al centre de votació exclusivament la persona que pretengui exercir el seu dret a vot, sense poder anar acompanyat, llevat que requereixi d’assistència.
 • Tindran prioritat les persones de col·lectius vulnerables

Distribució dels votants per franges

 • El seguiment de les franges horàries no és obligatori, tot apel·lant-se al sentit comú, la bona voluntat i la responsabilitat de cadascú per fer-ne seguiment en benefici de la seguretat sanitària.
 • La distribució dels votants per franges és la següent:
  • Els col·lectius de risc: de 9h a 12h
  • Votants no pertanyents als col·lectius de risc i que no es trobin en quarantena: de 12h a 19h
  • El col·lectiu de persones en quarantena (contagiats, contactes estrets i sospitosos): de 19h a 20h.

Dins el local

 • Els centres restaran amb les portes obertes, i seran netejats i desinfectats periòdicament durant tota la jornada.
 • S’establiran en els punts d’accés un dispensador de gel hidroalcohòlic i control de la mascareta i la distància de seguretat entre persones.
 • Es reduirà el nombre de persones dins el local, en compliment de l’aforament corresponent a la situació de covid-19.
 • S’establiran circuits de sentit únic que evitin haver de retrocedir per sortir.
 • Hi haurà marques a terra per senyalitzar la posició on cal esperar, tot garantint la distància de seguretat d’1,5 metres.
 • Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i altre personal acreditat.
 • Es farà neteja i desinfecció de la taula i altres punts de contacte periòdicament.
 • Els interventors/es i/o apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat amb els votants i els membres de la mesa en tot moment.
 • Els votants no es retiraran la mascareta a excepció de que la mesa li requereixi fer-ho de forma puntual per a facilitar la seva identificació.

Membres de les meses i apoderats 

 • Als membres de la mesa se’ls prendrà la temperatura, que, en tot cas, haurà de ser inferior a 37.5°
 • Disposaran de mascaretes que seran renovades al llarg de la jornada.
 • També disposaran d’1 pantalla facial i gel hidroalcohòlic per al seu ús freqüent al llarg del dia.
 • Se situaran a una distància lineal lateral mínima d’1,5 metres.
 • Durant la darrera hora de votació (de 18,40h a 20h) els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual integrals d’alta seguretat (roba protectora, guants, màscara FFP2 i ulleres protectores o pantalla facial). Faran torns, restant sempre dos membres en custòdia de l’urna i per seguir el procés electoral.
 • Es recomana als partits que els seus respectius apoderats centrin la seva activitat en un sol local electoral sempre que sigui possible, amb l’objectiu de reduir desplaçaments i així reduir el risc de contagis.

Procés de votació 

 • Es recomana portar la papereta i el sobre electoral de casa.
 • Es demana votar amb el sobre sense tancar (només amb la solapa posada dins).
 • Hi haurà una cabina de votació per col·legi, sense cortines i col·locada de forma que es garanteixi la privacitat del votant.
 • Es disposarà de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres.
 • Es prega certa celeritat en el procés de votació, anant directament de la cua a la urna i, si cal, abans a la taula de paperetes i a la cabina, per tal d’evitar llargues cues en l’exterior dels locals electorals.
 • Els votants exhibiran el seu document oficial identificatius de forma que els membres de la mesa puguin veure les dades necessàries sense haver de tocar, en cap cas, el document.
 • El sobre de votació s’introduirà en l’urna per part del votant, us cop el membre de la mesa hagi retirat el paper que tapa l’urna i hagi pogut comprovar que hi ha un únic sobre.
 • Només hi pot haver una persona votant en el front immediat de cada mesa.

Sortida del local 

 • Es demana que es respecti el circuit de sortida i no es romangui dins el col·legi més temps que el necessari per exercir el dret a vot.

Escrutini

 • Durant el recompte, es farà ús de la mascareta FFP2 i de guants d’un sol ús.
 • Es mantindrà la distància de seguretat.
 • Es garantirà que es compleixi amb l’aforament, equivalent a 2,5 m² per persona i una distància mínima d’1 metre.

Seguretat sanitària

 • L’Oficina de seguretat sanitària, centralitzada a la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, coordinarà els dispositius de seguretat sanitària.
 • El responsable Covid-19 de l’ajuntament coordina tots els preparatius en matèria de seguretat sanitària per a la celebració de les eleccions, i serà l’interlocutor únic amb l’oficina de seguretat sanitària. Té com a funcions assegurar l’adequació dels col·legis electorals, assegurar l’aprovisionament del material de protecció i realitzar el seguiment durant tota la jornada.
 • El responsable de seguretat sanitària del col·legi electoral és una persona per local electoral que vetlla per la seguretat sanitària d’aquest durant la jornada. Disposarà d’assistents (els agents covid-19), per tal de controlar l’accés ordenat dels votants al local electoral, garantir el compliment de l’obligació d’ús de mascareta i garantir la neteja de mans i evitar el contacte entre persones.

Mitjans de comunicació

 • Els mitjans de comunicació hauran de comunicar d’avançada a l’ajuntament la seva intenció de visitar un col·legi electoral, per tal de minimitzar els riscos sanitaris.
 • Hauran d’acreditar-se davant el president o presidenta de la mesa.
 • Les entrevistes que se sol·licitin hauran de realitzar-se fora del local electoral.

 

Accediu a la informació completa que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la Ciutadania per a la celebració de les properes eleccions al Parlament de Catalunya del diumenge dia 14 de febrer de 2021:

Document Actions