Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Descripció i abast del projecte de reurbanització

Coneix les dues propostes de reurbanització de la Rambla Pau Casals

A través d'aquest apartat de la pàgina web municipal, l'Ajuntament d'Olèrdola presenta a la ciutadania dues propostes que donen resposta a la necessitat de reurbanitzar la Rambla Pau Casals de Moja, amb la finalitat de donar-li les condicions adequades pel seu ús com espai públic.

Malgrat que les dues propostes presentades tenen formats arquitectònics diferenciats, ambdues tenen per objectiu:

 • Buscar una solució de l’espai unitària, que relacioni millor l’entrada al Local Sant Jaume amb la rambla de Pau Casals.
 • Reduir la sensació de barrera que hi ha ara entre la rambla i el carrer Ferran.
 • Reduir la cota de la rambla actual per facilitar l’accés, sense afectar els arbres i edificis confrontants.
 • Mantenir les pendents d’escorrentia de les aigües cap els dos carrers.
 • Convertir en plataforma única els trams de carrers en la seva intersecció amb la rambla per donar preferència als vianants.
 • Resoldre l’accessibilitat a la rambla amb un paviment amb pendent en l’accés des del carrer llarg i amb rampa i escala des del Local Sant Jaume.
 • Paviment unitari en tota la rambla, tant si és la part ampla o estreta.
 • Les escales del carrer Ferran acaben en funció de la pendent del carrer.
 • Evitar la col·locació de baranes.
 • Mantenir el màxim possible l’arbrat.
 • Realitzar escocells de grans dimensions, amb jardineres si s’escau, per aconseguir la permeabilitat del terreny a l’entorn de l’arbre.
 • Col·locar els bancs al voltant dels arbres creant, en el possible, grups de reunió.
 • Mantenir el tipus d’enllumenat a base columnes baixes ala la rambla estreta i col·locar noves columnes més altes amb projectors que donin servei a la plaça i al carrer.
 • Tenir en compte en la configuració de la rambla que aquesta és un espai on s’hi realitzen diversos espectacles lúdics.
 • Aconseguir que amb el resultat de la intervenció, la rambla es converteixi en un espai dinàmic, polivalent. Que s’utilitzi pels veïns tant per descansar una estona amb tranquil·litat, fer xerrades amb amics i poder fer diverses activitats.

Els punts diferenciats de les propostes són els següents:

Proposta A

La Proposta A integra a la Rambla l’espai verd, el color i la parada per estar i parlar.

En aquesta proposta la Rambla es manté elevada respecte al carrer Ferran. Per salvar el desnivell es formalitza una escala que ocupa tota la llargària de la plaça i en un extrem s’incorpora un paviment amb pendent per l’accessibilitat a la plaça. Es treu el darrer arbre de la Rambla amb l’objectiu de millorar la relació, física i visual, amb l’entrada del Local sant Jaume.

En els laterals de la plaça hi ha un paviment verd i permeable que acota un espai més agradable de relació entre el veïnatge, espai per parlar i estar. Aquest espai verd està composat pels arbres existents i un nou element arquitectònic format per l’escocell de l’arbre, una jardinera i un banc.

Al llarg de la resta de la rambla s’hi col·loquen bancs.

Proposta B

La Proposta B planteja la Rambla com un espai de continuïtat, relació i entreteniment.

La proposta es basa en crear un espai continu i únic entre el Local sant Jaume i la Rambla. Per aconseguir aquest objectiu es rebaixa al màxim la cota de la rambla fins que pràcticament està al mateix nivell que el carrer Ferran. La diferència de cota es resolt col·locant el paviment de la primera franja de la plaça en pendent, essent del 12% a la part més desfavorable i del 2% a l’altre extrem.

Amb la voluntat de poder mantenir l’arbrat existent, es formalitzen unes jardineres elevades que donen un caràcter enjardinat al perímetre de la plaça. Aquests parterres fan la funció de banc respecte a la plaça formant espais de reunió i conversa entre la gent recordant les llotges d’una sala de ball.

Per fomentar l’ús i les activitats a la Rambla la part central de la plaça incorpora jocs pintats al terra i un petit escenari a la zona enjardinada.

Al llarg de la resta de la rambla s’hi col·loquen bancs, tant al sol com a l’ombra, format diversos grups.

  Les propostes en detall:

Accedeix a la MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE

Accedeix als PLÀNOLS L'ESTAT ACTUAL DE LA RAMBLA

Accedeix als PLÀNOLS DE LA PROPOSTA "A" I LA PROPOSTA "B"

 

 

Document Actions