Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resultats del procés participatiu

Un cop finalitzada la fase d'acció participativa procedim a publicar els resultats d'aquest procés participatiu en matèria d'inversions del pressupost municipal de l'any 2018.

En aquest procés participatiu hi han hagut dues fases: Fase de debat ciutadà i Fase d'acció participativa.

  • Fase d’inici i d’informació, mitjançant la qual es tracta de dissenyar, coordinar, desenvolupar i difondre al conjunt de la ciutadania afectada la matèria o projecte sobre el qual es vol demanar la participació, fent servir els mitjans adients.

Aquesta fase es va desenvolupar en dues subfases:

-       Fase d’inici (del 27 de febrer al 13 de març de 2018)

-       Fase d’informació (del 14 de març al 13 d’abril de 2018)

Durant aquesta primera fase, l’Ajuntament va crear una comissió de supervisió de l’Ajuntament que vetllés pel correcte desenvolupament del procés participatiu i que ha estat composada per l’Alcalde, el Regidor encarregat de l’àrea de participació ciutadana i noves tecnologies,  i un representant de cada grup polític amb representació al consistori i el Secretari de la Corporació.

La Comissió de supervisió va  quedar constituïda en data 07 de març de 2018 per decret de l’Alcaldia 2018DECR000118 i va celebrar la seva primera sessió de treball el dia 9 de març de 2018. En aquesta primera sessió es va designar al coordinador de noves tecnologies de l’Ajuntament com a responsable del disseny, coordinació i desenvolupament del procés de participació.

Durant aquesta fase inicial el govern municipal també va treballar 3 propostes tècniques que va presentar a la ciutadania com a exemples d’inversió. Aquestes propostes van ser presentades en les xerrades informatives del procés a tall d’exemple.

En la fase d’Informació, que va desenvolupar-se des del 14 de març i fins el 13 d’abril de 2018, es van realitzar les següents actuacions:

  • Disseny d’una imatge del procés participatiu per tal que la ciutadania identifiqués el conjunt d’actuacions.
  • Disseny, definició i producció d’un fulletó i d’un cartell informatiu sobre el procés participatiu, que es va situar a tots els edificis municipals i als punts d’informació. El fulletó va ser enviat a totes les llars de Sant Pere, ja que la primera xerrada informativa adreçada als veïns/es es produiria a Sant Pere abans del repartiment del butlletí municipal, on hi quedava inclosa la informació sobre el procés participatiu.
  • Informació al lloc web de l’Ajuntament d’Olèrdola, el portal de transparència de l’Ajuntament, a la Ràdio Municipal a la revista d’informació municipal i en d’altres mitjans d’informació d’àmbit comarcal.
  • Realització de 3 xerrades divulgatives ( ubicades a Sant Pere, Sant Miquel i Moja),  que versaren sobre el procés participatiu en sí, per tal d’estendre la informació i arribar al major nombre de ciutadans possible, així com dotar-los de la informació i mecanismes necessaris per a que puguessin participar efectivament. Aquestes sessions van tenir el format d’audiències públiques i van estar obertes al conjunt de la ciutadania. Les xerrades van tenir lloc als centres Cívics Gatzara, La Xarxa i Rossend Montané  els dies 23 de març, 6 i 13 d’abril
  • Habilitació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana durant tot el període del procés com a punt d’informació relatiu al mateix. (Es van atendre als veïns i veïnes en aspectes organitzatius relatius al procés així com resoldre els dubtes tecnològics).

 

  • Fase de debat ciutadà i consulta, mitjançant la qual i emprant les metodologies adequades es promou el diagnòstic, debat i propostes de la ciutadania.

Durant aquesta fase l’Ajuntament va habilitar un espai a l’apartat de participació ciutadana del portal de transparència, mitjançant el qual tots els veïns i veïnes d’Olèrdola van poder fer les propostes que consideressin adequades a través d’un formulari guiat per a tal fí.

Un cop finalitzat aquest període de realització de propostes, que va extendre’s des del dia 16 d’abril i fins el dia 2 de maig de 2018 i que va recollir fins a 11 propostes diferents,  la Comissió de supervisió del procés va valorar-ne la seva idoneïtat en relació a les bases del projecte, resultant-ne 4 d’elles finalistes i, per tant, susceptibles de passar a la fase d’elecció posterior:

1. Creació d'espais destinats a la realització d'exercici a l'aire lliure.

2. Construcció d'espais d'skate park a Olèrdola .

3. Conservació del patrimoni natural d'Olèrdola .

4. Senyalització dels nuclis urbans amb rètols decoratius a les rotondes

En finalitzar la fase d’acció participativa, a través de la qual els veïns/es d’Olèrdola van poder escollir una de les propostes finalistes des del dia 14 de maig i fins el dia 28 de maig de 2018, el resultat de la participació ha estat el que es passarà a detallar a continuació:

PROPOSTA GUANYADORA

Senyalització dels nuclis urbans amb rètols decoratius a les rotondes

Podeu visualitzar les principals estadístiques de la fase d'acció participativa fent clic aquí.

Document Actions