Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Introducció al projecte de participació

Sant Pere participa per escollir el nom de la nova plaça del carrer llevant.

Introducció al projecte de participació:

Olèrdola és un municipi amb 3.621 habitants que està format per diferents nuclis de població; un d’ells és Sant Pere Molanta, que és el nucli sobre el qual es basa el present projecte de participació ciutadana. En aquest nucli hi viuen unes 670 persones i disposa de varis equipaments públics així com vàries zones d’estada i de joc com són la nova plaça del carrer llevant.

Durant l’any 2015 es van  realitzar les obres d’urbanització de la Plaça del Carrer Llevant del nucli de Sant Pere Molanta. El projecte d’urbanització d’aquest espai tenia com a objectius:

1-    Urbanitzar l’espai creant un espai d’estada i un espai de joc.

2-    Urbanitzar el carrer de connexió entre l’aparcament i el carrer Llevant.

3-    Adequar les xarxes de serveis a la normativa.

Durant l’últim trimestre de l‘any 2015 l’Ajuntament d’Olèrdola aprovà el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Olèrdola amb la intenció de crear una eina eficaç de foment de la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Tal i com estableix el preàmbul del citat reglament, la implicació de la ciutadania a la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus representants a l’Ajuntament, sinó que cal avançar cap a una construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que l’afecten.  Així doncs, es pretén una implicació ciutadana en els afers públics que permetin l’amplificació de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la comunitat.

Amb aquest propòsit, des de l’equip de govern municipal es considera prioritari utilitzar aquests mecanismes participatius en la presa de decisions públiques. Per tant, i amb la voluntat d’utilitzar per primer cop aquest mecanisme, es crea el present projecte que ha de servir per a escollir un nom per a la nova plaça del carrer llevant del nucli de Sant Pere Molanta, un cop finalitzada la urbanització de la plaça i havent-se adequat l’espai esmentat d’acord amb el projecte aprovat per l’Ajuntament.

Els processos participatius poden tenir objectius diferents en funció de si s'adrecen a un col·lectiu específic (dones, infants, gent gran...) a un territori específic (per nuclis de població) o a un tema específic (plans urbanístics, esports, educació...) o tenen un abast general.

En aquest sentit, l’elecció d’un nom per a la nova plaça del Carrer Llevant de Sant Pere Molanta afecta a l’interès de tots els veïns i veïnes del nucli. És per això que l’àmbit d’actuació d’aquest procés participatiu es circumscriurà exclusivament al nucli de Sant Pere Molanta.

Dels 670 veïns i veïnes de Sant Pere, uns 500 són majors de 18 anys i, per tant, podran participar en el procés.

Podeu accedir al text complet del projecte de participació ciutadana a través de l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2016, pel qual s'aprova: ACORD APROVACIÓ PROJECTE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Com ho farem?

 

1. A través d’internet   Imagen1.png

El procés participatiu es durà a terme per Mitjans electrònics, tot i que qui ho desitgi també podrà participar-hi acudint als centres habilitats per a exercir la participació, on rebrà l’assistència necessària per tal de poder expressar la seva opinió amb totes les garanties de participació.

S'habilitarà un espai específic dins d'aquest apartat de participació de la pàgina web des d'on s'accedirà als formularis que permetran participar als veïns/es. Aquests formularis només estaran disponibles durant els períodes concrets de participació.

2. Amb la generació d’un debat ciutadà images36Y53M6A.jpg

Hi haurà una primera fase participativa en la que tots els veïns/es de Sant Pere podran proposar el nom que creguin  convenient per la nova plaça.

3. Mitjançant l’Acció participativa imagesS8WRV0ME.jpg

Un cop fetes les propostes, els veïns i veïnes podran escollir aquella que desitgin d’entre un màxim de 10 noms que l’Ajuntament haurà recollit de la fase de debat ciutadà.

 

4. Amb les màximes garanties informatives

Durant tot el procés de participació l’Ajuntament garantirà que els veïns i veïnes estiguin informats sobre l’evolució del mateix, així com també de la decisió final escollida entre tota la gent de Sant Pere.

 

PARTICIPACI.jpg

 

Fases del procés participatiu:

Xerrada divulgativa

4 de novembre de 2016 a les 20 hores:

Xerrada divulgativa on s’exposarà breument el projecte d'urbanització de la Plaça i on s’explicarà en què consisteix un procés participatiu i quin paper hi té la ciutadania.  Així mateix, s’informarà dels mitjans disposats per l’Ajuntament per tal de participar telemàticament i/o presencialment per poder decidir el nom de la plaça.

 

Fase de debat ciutadà

Del dia 7 al dia 23 de novembre

*Per a participar-hi caldrà tenir més de 18 anys i estar empadronat/da a Sant Pere Molanta.

*La participació estarà limitada a una sola proposta per persona.

Durant aquesta fase s’habilitarà un espai a l’apartat de participació ciutadana del portal de transparència de l’Ajuntament (http://transparencia.olerdola.cat), mitjançant el qual tots els  veïns i veïnes de Sant Pere podran proposar el nom que creguin convenient per a la nova plaça a través d’un  formulari que recollirà les dades dels i les participants, junt amb les propostes que aquests facin.

La participació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics; tot i això, l’Ajuntament habilitarà un espai al Centre Cívic Gatzara per tal  que també es pugui participar sense la necessitat de disposar d’un accés a internet. En aquest sentit, s’habilitarà una sala del centre cívic on hi haurà personal de l’Ajuntament que ajudarà a participar telemàticament a la població que així ho prefereixi.

Un cop finalitzada la fase de debat l’Ajuntament farà públiques totes les propostes presentades per la ciutadania, de les quals n’haurà d’escollir un màxim de 10 per tal de que siguin sotmeses a elecció per part dels veïns/es

Fase d’acció participativa

Del dia 25 de novembre al 5 de desembre

 

PARTICIPACIO.png

Un cop establertes les propostes que seran susceptibles a ser escollides pels veïns i veïnes es tornarà a habilitar un formulari web al mateix portal de transparència de l’Ajuntament, des d’on es podrà escollir una de les propostes finalistes.

Els criteris, condicions i espais de participació  seran exactament els mateixos que en el procés de debat  ciutadà.

Fase de retorn

(Finalitzada l'acció participativa)

untitled2.png

Tots els veïns i veïnes que hagin participat en qualsevol de les fases del procés obtindran un retorn informatiu en relació al desenvolupament i resultat del mateix de forma individualitzada.

Com participar-hi?

imagesXRGOGOLM.jpg

Durant la fase de debat ciutadà:

Participació per Internet:

Del 7 al 16 de novembre (Els formularis de  participació romandran accessibles a la web  municipal a partir de les 10 del matí del dia 7 i fins les 10 del matí del dia 16)

Participació presencial:

Centre Cívic Gatzara. (Amb assistència per a exercir la participació)

Dimarts 8 de novembre de 17:00 a 20 hores.

Dimarts 15 de novembre de 17:00 a 20 hores.

Durant la fase d’acció participativa:

Participació per Internet:

Del 25 de novembre al 5 de desembre (Els formularis de participació romandran accessibles a la web municipal a partir de les 10 del matí del dia 25 de novembre i fins les 10 del matí del dia 5 de desembre)

Participació presencial:

Centre Cívic Gatzara. (Amb assistència per a exercir la participació)

Divendres 25 de novembre de 17:00 a 20 hores.

Dimarts 29 de novembre de 17:00 a 20 hores.

Descarrega't el tríptic informatiu de la campanya de participació

Altres Canals d’ informació sobre el procés de participació:

Per internet:

Correu electrònic de contacte:

olerdola@olerdola.cat

Telefònicament:

Telèfon OAC Ajuntament d’Olèrdola: 938903502

(Dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores)

Presencialment:

OAC Ajuntament d’Olèrdola - Av. Catalunya, 12—Sant Miquel d’Olèrdola (Dilluns a divendres de 07:30 a 15:00 hores)

Document Actions