Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

A Olèrdola disminueix l’atur i no hi ha pèrdua de població

Així ho constata l’Anuari d’Indicadors Socioeconòmics que elabora la Mancomunitat Penedès-Garraf

dijous 07 agost 2014

El municipi d’Olèrdola creix demogràficament, però d’una manera gairebé inapreciable. Segons l’Anuari d’Indicadors Socioeconòmics 2013, elaborat pel Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Olèrdola acabava el 2013 amb  una població de 3.626 persones, 5 més que l'any 2012. La dada representa una taxa de creixement poblacional lleugerament positiva(un 0,12%), en contraposició amb les taxes negatives de l'Alt Penedès (-0,01%) i de Catalunya (-0,23%).

Entre els empadronats hi ha 239 estrangers, que representen el 7% del padró. L'origen dels estrangers per continents és el següent: el 36% són africans, el 18% són americans i el 46% europeus. El manteniment de la població d’origen estranger és un dels factors que explicaria que Olèrdola, a diferència de la mitjana del país i de la comarca, no registri un descens demogràfic, tal i com assenyala Anna Mir, directora del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat.(àudio)

La distribució dels habitants per grans grups d'edat posa de relleu que les persones de fins a 14 anys (20%) són més nombroses que les de 65 i més anys (14%). Aquesta tendència s'accentua entre els homes i, per tant, tenen un major índex d'envelliment. Per altra banda, la població és un 52% formada per homes en termes de gènere i la seva edat mitjana és de 39 anys, inferior a la mitjana catalana. Pel que fa als indicadors demogràfics, cal esmentar que els índexs d'envelliment i el de sobreenvelliment presenten resultats inferiors als catalans. Cal destacar que l'indicador de recanvi de la població activa assenyala que el gruix de persones que properament abandonaran l'edat laboral és major que el de persones que s'hi incorporaran. Amb tot, l'índex de les dones en edat fèrtil és 5 punts superior al català.

La mitjana de parats del quart trimestre de l'exercici 2013 és de 265 persones, 7 menys (-3%) que un any enrere. Anna Mir subratlla que aquesta tendència de lleuger descens de l’atur s’ha vist confirmada durant el primer trimestre de 2014.(àudio)

En el sector de l'agricultura és on es produeix un increment interanual més accentuat de desocupats doncs ha crescut en 11 persones (92%).

La taxa d'atur registrat de l'últim trimestre és del 14,19%, inferior a la taxa comarcal (16,48%), a la catalana (16,06%) i a l'estatal (20,28%). Per gènere, la taxa d'atur femenina (17,42%) és superior a la masculina (12,02%). Pel que fa al perfil del parat, per gènere afecta més a les dones en un 54%, el gruix es concentra entre els 30 i els 44 anys (41%) i 3 de cada 4 té un nivell acadèmic inferior o equivalent a l'educació obligatòria, mentre que un 8% té títol universitari. Els sectors econòmics més perjudicats són els serveis (60%) i la indústria (16%) i el grup professional de les ocupacions elementals engloba el 29% de l'atur.

Durant l'exercici 2013 s'han formalitzat al municipi un total de 2.937 contractes, 170 més (6%) que l'any 2012, any en el qual es va registrar una caiguda de la contractació del 2%. Per sectors, els serveis ha formalitzat la gran majoria de contractes (53%), mentre que la indústria n'ha realitzat el 35%. El perfil del contractat correspon a un home en el 69% dels casos i les persones més beneficiades s'engloben entre els 30 i 44 anys (48%). La taxa de temporalitat és del 92% i, per tant, el 8% dels contractes realitzats són indefinits. En aquest sentit, el 46% té una durada inferior al mes i un 28% són indeterminats. Les tipologies més utilitzades han estat la d'obra i servei i la de circumstàncies de la producció, amb el 23% i el 47%, respectivament.

En l'últim trimestre de 2013 hi ha 2.423 assalariats, 11 més (0,50%) que en el mateix període de 2012. En canvi, els treballadors van disminuir un 8% l'any 2012. Els treballadors per compte d'altri s'ocupen en la indústria (49%), en els serveis (49%) i en la construcció (2%). Pel que fa als autònoms, en el període se'n comptabilitzen 309, distribuïts sectorialment de la següent forma: serveis (67%), construcció (14%), indústria (11%) i agricultura (9%). Per altra banda, hi ha instal·lades 217 empreses a finals d'any, 6 més que un any enrere, ubicades entre els serveis (67%) i la indústria (28%). (àudio)

El 48% de la superfície municipal està conformada per massa forestal i el 27% són terres de conreu, on hi predomina la vinya, on la varietat del Xarel·lo és la majoritària, seguit del Macabeu. Per varietats negre el Merlot i el Cabernet Sauvignon són els predominants. Per altra banda, hi ha instal·lades nou explotacions de bestiar, dues de cada tres són d'oví i cabrum i un terç són avícoles. No s'ha iniciat cap nou habitatge durant el 2013, mentre que se n’han finalitzat un. Al llarg de l'any anterior se'n van començar 1 i se'n van acabar 6. La construcció pateix els efectes de la crisi, però durant aquest 2014 també es podria apreciar un canvi de tendència a Olèrdola, segons apuntava Anna Mir.(àudio)

Podeu obtenir totes les dades de l’Anuari accedint a la web del servei d’iniciatives econòmiques de la Mancomunitat, www.iniciativeseconomiques.com. De manera gratuïta, també es pot obtenir la documentació a la seu del Servei a Vilafranca, a la plaça del Penedès número 3, 2a planta; o bé sol·licitar-ho per e-mail sievilafranca@mancomunitat.cat

 

Document Actions