Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovat el funcionament de l’organització municipal amb els vots favorables d’IO,ERC i PSC

ApO hi veu "incoherències" i qualifica "d'indecents" les retribucions. El govern confia que una major dedicació millorarà el municipi

dilluns 17 juliol 2023

En  sessió extraordinària de ple celebrada divendres al vespre, l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava  l'organització i funcionament de la Corporació per aquest mandat municipal i es donava compte dels decrets que articulen el cartipàs municipal. Els punts van ser aprovats amb els vots favorables d’IO, ERC i PSC, les tres formacions que comparteixen el govern. ApO només va votar favorablement  en la constitució de la  Comissió Informativa. En la resta de punts, en funció del contingut, Alternativa repartia el seu posicionament entre el vot contrari i l’abstenció.

La sessió es va iniciar amb la presa de possessió com a regidor d’ApO de Juan Francisco Casado, que no va poder participar en el ple de constitució del nou Ajuntament el passat 17 de juny per absència del tot justificada.

Periodicitat dels plens

En la sessió es va aprovar que els plens de caràcter ordinari se celebrarien el primer dimarts de cada dos mesos, a les 19:30h. El portaveu d’IO, Jordi Álvarez; i el del PSC, Jordi Pardo, assenyalaven que totes les propostes d’acord que es portaven al ple havien estat consensuades i compartides per les tres formacions que integren el govern municipal.  Jordi Catasús, portaveu d’ApO,  recordava que feia quatre anys ERC reclamava que els plens fossin mensuals i que aquesta periodicitat mensual també hi figurava en el programa d’ERC. Al·legant aquesta “incoherència”,  ApO s’abstenia en aquest punt. L’alcaldessa, Fina Mascaró, apuntava que ERC seguia pensant que els plens havien de ser mensuals, però recordava que el govern són 3 formacions.

Delegació de competències del ple a la Junta de Govern

El plenari també va aprovar la delegació de competències del ple municipal a la Junta de Govern Local, amb els vots favorables d’IO,ERC i PSC; i l’abstenció d’ApO. El portaveu d’Alternativa va recorre de nou a les manifestacions d’ERC de fa 4 anys per assenyalar que llavors aquest partit expressava que en un municipi de menys de 5.000 habitants no és obligatòria la Junta de Govern, però ara es mantenen les competències delegades del ple en la Junta. Catasús insistia en “les incoherències” de l’actual alcaldessa i recordava que fa quatre anys ERC criticava que “es deixava el poder en mans de 4 persones” de la Junta i que si no hi haguessin Juntes es tindria un estalvi. ApO no ha notat “cap canvi en l’organització de l’Ajuntament” i explicaven que, malgrat sempre haver defensat les Juntes de Govern local, ApO s’abstenia “donades les incoherències”. L’alcaldessa recordava a ApO que, a diferència de l’anterior mandat, el govern és compartit per tres grups polítics diferents  i la capacitat de decisió no és només d’ERC.

Per unanimitat s’aprovava la constitució de la comissió informativa de ple, que celebrarà les seves reunions els dimarts de la setmana anterior a la realització dels plenaris.

Règim retributiu i de dedicació

L’Ajuntament va aprovar també el règim retributiu i de dedicació dels càrrecs electes. L’alcaldessa, Fina Mascaró, té una dedicació exclusiva del 100% i percebrà 46.464,02 € bruts anuals. Jordi Álvarez tindrà una dedicació parcial del 75% i percebrà 34.848,05€ bruts anuals. Mentre que Jordi Gómez i Marian Buta tenen una dedicació parcial de 25% , amb una retribució d’11.616,01 € bruts anuals. Per a la resta de membres de la corporació s’estableixen les següents assignacions econòmiques: 262,50 € per ple ordinari; 131,25 € per comissió informativa ordinària i per ple extraordinari; 78,75 € per Comissió informativa extraordinària; 350 € per Junta de Govern Local ordinària; i 175€ per Junta de Govern Local extraordinària.

ApO valorava que el primer canvi decidit pel govern actual no era en les Comissions Informatives, les Juntes de Govern o el funcionament del ple, malgrat dir-se que volien un canvi “en les maneres de fer”, però sí que havien dedicat “esforços en les dedicacions”. ApO indicava que les dedicacions s’incrementen un 138% , comparat amb l’anterior mandat. Llavors “amb una persona a dedicació es gestionava l’ajuntament i ara se'n necessiten 4: 1 al 100%, 1 al 75% i 2 al 25%”  . Jordi Catasús es referia de nou a manifestacions de Mascaró  de fa 4 anys per indicar que llavors  , per població, defensava que la retribució de l’alcalde hauria de ser de 29.000€.  ApO considera que, de seguir aquest criteri, a Mascaró se li hauria d’assignar un sou de 35.340€, però no ha estat així: “s’ha assignat un sou de 46.464,02 + SS, que suposa un increment del 15%”. Ara “pagarem a la presidenta de la corporació la xifra de 61.797,14€ anuals”.  

 Amb Alternativa, explicava Catasús,  els regidors de govern tenien un cost de 10.050€ per regidor anual. Això contrasta  “amb la despesa anual” de 46.347,84€ de Jordi Álvarez, la de de 15.449,28 cadascú de Jordi Gómez i Marian Buta ; i els 11.230, 62€ dels regidors del PSC, Jordi  Pardo i Irina Pérez.

Des d’ApO s’indica que en l’anterior mandat  el cost dels 6 regidors de govern va ser de 103.651,39€ a l’any. Ara  passarà a ser de 161.504 ,81€ anuals, 646.000 € per a tot el mandat, xifra que suposa  un 56% d’increment. Per Catasús aquestes dades són “indecents, escandaloses i amb poc tarannà d’esquerres”. Catasús preguntava al govern si el canvi és “per la millora del municipi, intentant estalviar a favor dels veïns, o pel seu benefici personal”. Ateses les “incoherències i increments de sous” que entenien que contenia la proposta, hi votaven en contra tot assenyalant que el govern “tripartit” s’havia “ben lluït i sense cap tipus de vergonya”.

L’alcaldessa replicava  a ApO assenyalant que no necessitava a l’Ajuntament “per guanyar-se la vida”, com així ho demostraria la seva vida laboral. Fina Mascaró feia notar que “no era tant el sou , sinó la dedicació” que calia tenir en compte, i amb això està “tranquil·la”. Mascaró també indicava que la diferència respecte l’anterior mandat era del 48,22% i no del 56%

Mascaró també precisava que els sous per dedicacions estaven marcats per la llei de pressupostos de l’estat, en funció de la franja d’habitants dels municipis. L’alcaldessa aclaria que la seva dedicació era del 100% perquè, a partir del 75% de dedicació reconeguda, calia recollir la jornada completa al 100%. No fer-ho així seria una irregularitat,  com apuntava que va estar succeint en l’anterior mandat quan el llavors  alcalde tenia una dedicació del 95%. Amb l’actualització de l’IPC i aquesta lleu adaptació percentual de jornada, des d’alcaldia s’apunta que el sou seria el mateix.

L’alcaldessa també es referia a les moltes hores de dedicació dels membres de l’actual govern, per afegir que en aquest primer mes de mandat s’havien dedicat a “apagar focs que no hem encès nosaltres”. També en algun cas en aquests primers dies al govern havien expressat el seu reconeixement a actuacions de l’anterior govern.

Mascaró també manifestava durant el ple que ”a diferència d’altres” la seva retribució a partir de l’1 de juliol només és la provinent de l’Ajuntament perquè havia demanat una excedència en l’empresa on treballava. No ho ha compaginat ni ho compaginarà amb un altre sou, com sí havia passat en algun moment de l’anterior mandat, en referència a les setmanes que l’anterior alcalde va seguir cobrant tota la retribució de l’Ajuntament malgrat treballar també en una empresa privada.

Catasús va voler precisar que el 56% d’augment s’extreia comparant el cost dels 6 membres de l’equip de govern, no comptant el conjunt d’onze regidors del consistori. També assegura que ell mateix “en 4 anys al govern vaig cobrar absolutament el mateix que vostè a la oposició”.

Mascaró va tancar el debat d’aquest punt fent notar que les assignacions econòmiques per assistència a les Juntes de Govern s’havien abaixat a la meitat.

En declaracions a Canal 20-Ràdio Olèrdola, Jordi Catasús manifestava que increments d’aquest volum “no s’han vist mai”.(àudio)

A l’emissora municipal de ràdio, el portaveu d’IO, Jordi Álvarez, posava l’accent en la dedicació que es requeria per la feina a fer i es mostrava convençut que es veurien els resultats.(àudio)

Jordi Pardo, del PSC, indicava que el govern havia consensuat les mesures entre els tres grups que el formen i destacava la “bona unió” que hi ha entre ells.(àudio)

Fina Mascaró assenyalava que anys enrere veia cara la retribució “per la dedicació” , perquè  a un polític “el que se li demana és que solucioni coses i que hi sigui”.(àudio)

Representants òrgans col·legiats

Amb els vots favorables d’IO, ERC i PSC i el vot en contra d’ApO es va acordar el nomenament de representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats. Fina Mascaró serà la representant titular de la corporació als Consells Escolars de les escoles d’Olèrdola, a la Mancomunitat i a la Comissió de Preinscripció escolar de l’Alt Penedès. Jordi Pardo serà el representant titular de l’Ajuntament a les Juntes de Compensació de Daltmar i Can Trabal i a l’Agrupació de Lluita contra la pedregada. Jordi Álvarez representarà a la corporació al Parc Comarcal, al Consell Comarcal, a la Ponència Ambiental, a l’associació AMTU i a CONGIAC. Jordi Gómez serà el representant titular de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, a la Comissió Coordinadora del Conjunt monumental i a la Comissió Politècnica del Pla de Drogues. Finalment, Marian Bua serà el representant de  l’Ajuntament al Consell Esportiu de l’Alt Penedès.

El portaveu d’ApO  va exposar que fa 4 anys Fina Mascaró va lamentar que no hi hagués cap membre de l’oposició als òrgans col·legiats. L’alcaldessa assenyalava que abans hi havia un partit representat en aquests òrgans i ara en serien tres.

Constitució dels grups municipals

Durant la presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals, ApO votava en contra després de demanar que el PSC no es constituís com a grup perquè havia presentat fora de termini la documentació. A requeriment de l’alcaldessa, el secretari  assenyalava que la presentació fora de termini podia constituir una irregularitat no invalidant.

Regidories

En el ple es van donar compte dels decrets de nomenaments dels tinents d’alcaldia, de  constitució de la Junta de Govern Local i de la creació d’àrees i delegacions dels regidors. Fina Mascaró mantindrà des d’alcaldia les competències de les regidories d’Hisenda i Serveis Generals; Recursos Humans; Igualtat; Educació; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; i Atenció a la Ciutadania. Jordi Álvarez assumeix les regidories de Via Pública; Urbanisme i Paisatge Urbà; Espai Públic; i Entitats. Jordi Pardo és regidor de Medi Ambient; Urbanitzacions; i Seguretat. Jordi Gómez té sota la seva responsabilitat les regidories de Residus; Equipaments Municipals; Joventut; i Turisme. Marian Buta és regidor de Salut Pública; Serveis Socials; i Esports. I Irina Pérez és regidora de Gent Gran; i Cultura. Les regidories han quedat agrupades en tres grans àmbits: el de Serveis Generals i Règim Intern; el de Territori i Sostenibilitat; i l’àmbit de Serveis a la Ciutadania. Jordi Pardo és 1r Tinent d’alcaldia; Jordi Álvarez, 2n; i Irina Pérez, 3a.

 

Escolta les entrevistes a Jordi Catasús, Jordi Álvarez, Jordi Pardo i Fina Mascaró, clicant  aquí

 

Document Actions