Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ban de l’alcaldia recordant les restriccions d’aigua per usos urbans

Recull mesures derivades de la declaració de l’estat d’emergència per sequera

divendres 02 febrer 2024

Aquest divendres 2 de febrer s’ha signat un ban de l’alcaldia que detalla les restriccions d’aigua derivades de la declaració de l’estat d’emergència per sequera.

Les mesures han estat aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA i són efectives a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació s’ha produït aquest divendres 2 de febrer.

El ban de l'alcaldia contempla les següents restriccions d’aigua en els usos urbans:

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA:

- Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS:

- Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet l’ús d’aigües no procedents de xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència d’arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics.

PISCINES:

- Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

NETEJA DE VEHICLES:

- Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBA:

- Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

- Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS:

- Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

GRANGES:

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

ELIMINACIO DE POLS EN L’AIRE:

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Es pot consultar el Ban íntegre aquí

Arxius Adjunts

Document Actions