Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Celebrat el ple per designar els membres de les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya

S’ha decidit per sorteig en un ple extraordinari i urgent

divendres 22 gener 2021

 

Aquest dimarts al vespre, en un ple extraordinari i urgent, es va procedir a fer el sorteig per a designar els membres de les meses electorals a Olèrdola per a les eleccions al Parlament de Catalunya.

La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, estableix que la formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona i que el president i els vocals de cada mesa han de ser designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades menors de 70 anys –si bé a partir dels 65 anys poden manifestar la seva renúncia- i que sàpiguen llegir i escriure. El president ha de tenir la titulació de Batxillerat o Formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

El sorteig es fa a través d’un programa informàtica i s’escull de manera aleatòria entre els integrants del cens, si bé amb algunes exclusions d’edat i titulació.

Els presidents i els vocals de les meses, així com els suplents que siguin finalment designats com a membres titulars de la mesa, tenen dret a:

Percebre una dieta.

Estar protegits pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.

Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.

En tot cas, tenen dret a un reducció de la jornada laboral de  les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la junta electoral de zona (JEZ) que els correspongui. També es pot obtenir a través de l’ajuntament corresponent.

Els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

 

Document Actions