Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com a la resta del municipi, Aigües de Vilafranca gestionarà el subministrament d’aigua a Daltmar

La Junta de Compensació creu que s'ha de reclamar a l'empresa SOREA els consums elèctrics per l'extracció de l’aigua del pou

dijous 21 març 2013

Una de les reivindicacions reclamades pels veïns de Daltmar està ben a prop d’assolir-se. Segons s’ha explicat en una carta distribuïda als propietaris, signada pel president de la Junta de Compensació, a partir d’aquest mes de juliol l’empresa SOREA deixarà de gestionar l’aigua de Daltmar i el subministrament passarà a dependre de la companyia Aigües de Vilafranca, amb les mateixes condicions que a la resta del municipi. Carlos Molina, president de la Junta de Compensació, explica que aquest canvi comportarà una reducció del preu que paguen els veïns de Daltmar per l’aigua que consumeixen, equiparant la tarifa amb la que han de satisfer els habitatges de la resta de nuclis d’Olèrdola. També el canvi ha de comportar majors garanties de qualitat, tenint en compte que l’aigua subministrada ha de provenir de la xarxa d’ATLL.(àudio)

Però l’Ajuntament d’Olèrdola i la Junta de Compensació mantenen diferències sobre qui ha de pagar les despeses de consum elèctric derivades de l’extracció de l’aigua del pou dels darrers 10 anys. Carlos Molina explica que fa 10 anys Ajuntament i Junta van signar un conveni per la cessió de l’ús del pou i el dipòsit. L’Ajuntament ha pagat les despeses generades pel consum elèctric per l’extracció d’aigua d’aquests darrers anys, però el desembre va reclamar el pagament d’aquesta quantitat perquè entén que ha de ser assumida per la Junta de Compensació, segons el conveni signat.

La Junta de Compensació no ho veu així. Va al·legar que la reclamació de deutes prescriuen als tres anys. L’Ajuntament entén que és un deute per impostos i assenyala que s’han d’abonar els 4 darrers anys. La xifra del consum elèctric pujaria en els quatre anys darrers a més de 82.000 euros, mentre que seria superior als 61.600 si fos de 3 anys. Carlos Molina recordava que fa 10 anys el conveni el van signar persones diferents a les que ara estan tant a la Junta com a l’Ajuntament. També indicava que durant aquest temps el rebut de la llum l’ha pagat l’Ajuntament, que en el seu dia va acceptar posar al seu nom el comptador. Carlos Molina espera que la situació se solucioni i subratlla que des de la Junta serà difícil pagar això i repercutir-ho als veïns. (àudio)

Des de la Junta de Compensació es proposa a l’Ajuntament que reclami a la companyia SOREA aquestes quantitats, entenent que ha estat l’empresa que ha gestionat la prestació del servei d’aigua a Daltmar i hauria d’haver vetllat “per la inclusió de totes les despeses en les taxes proposades en aquests anys”.(àudio)

Segons la carta distribuïda als veïns, l’Ajuntament també ha fet arribar les factures de llum dels mesos de gener i febrer d’aquest 2013 perquè les abonés la Junta de Compensació, juntament amb els 82.105 euros que es reclamen dels anys 2009 al 2012. La Junta insisteix en defensar que l’Ajuntament li ha de requerir aquests pagaments a la societat SOREA.

La Junta de Compensació s'ofereix per aclarir qualsevol dubte, a través del correu electrònic juntadaltmar@gmail.com.

Document Actions