Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocada una borsa de treball per a la realització de tasques de peó a la brigada municipal d’Olèrdola

Les persones aspirants hauran d’estar en situació d’atur i la sol·licitud es pot presentar fins el 17 de juliol

dilluns 27 juny 2022

Per decret d’Alcaldia 2022DECR000335 de 17 de juny de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir la constitució d’una borsa de treball per a la realització de tasques de peó a la brigada municipal i vinculat al fons de prestació de la Diputació de Barcelona, mitjançant un concurs de mèrits i una entrevista. El text íntegre de les bases de referència es fa públic a través del BOPB i el tauler electrònic de l’Ajuntament i al portal web de l’Ajuntament d’ofertes públiques d’ocupació. Les sol·licituds per tal de prendre part en les corresponents proves de selecció, es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament d’Olèrdola o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB. L’anunci s’ha publicat aquest dilluns 27 de juny i, per tant, les sol·licituds es podran presentar fins el 17 de juliol.

Document Actions