Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de l’Ajuntament d’Olèrdola per a crear una borsa de treball d’enginyers tècnics

La selecció es farà pel procediment de Concurs Oposició, complementat amb la realització d’una entrevista curricular

dimarts 24 juliol 2018

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunida en la sessió ordinària del 16 de juliol de 2018, ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a la selecció de funcionaris interins per a la creació d’una borsa de treball d’enginyers/es tècnics/es, enquadrada dins del subgrup A2, mitjançant el procediment de Concurs Oposició, complementat amb la realització d’una entrevista curricular, d’acord amb els articles 61 i 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per tal de cobrir les substitucions i vacants que es puguin produir. Expedient X2018000980.

Les bases es fan públiques a través de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i al portal municipal a través de l’enllaç  http://www.olerdola.cat.

El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació.

Document Actions