Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Del 15 de setembre al 20 de novembre es podran pagar les quotes nacionals i provincials de l’IAE

Caldrà fer-ho a través de les entitats col·laboradores (bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit)

divendres 09 juny 2023

 

L’Agència Tributària informa que en relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2023, i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Administració Tributària de l’Estat, cal pagar-lo del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023.

 Caldrà fer-ho a través de les entitats col·laboradores (bancs, caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit) en les quals no és necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.

 Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podrà realitzar- se mitjançant càrrec en compte per Internet, a l’adreça https://sede.agenciatributaria.gob.es/, a l’opció: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pagar ajornar i consultar deutes. Per fer el pagament mitjançant Internet serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica dels admesos per l’Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs d’acord amb el que disposa l’article 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Document Actions