Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Punt d’Informació Local d’Habitatge d’Olèrdola tramita els ajuts per al pagament del lloguer que atorga la Generalitat

Enguany coincideixen les convocatòries ordinàries, l’adreçada a persones grans i la convocatòria extraordinària per minimitzar l’impacte de la COVID-19

dimarts 02 juny 2020

Els veïns d’Olèrdola que tramitin una petició de subvenció per a pagar el  lloguer no cal que es desplacin fora del municipi per a fer la gestió. El Punt d’Informació Local d’Habitatge d’Olèrdola, situat a l’ajuntament, és una de les oficines públiques a on es poden presentar les sol·licituds

Enguany, coincideixen en el temps 3 convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: la convocatòria ordinària, que té com a finalitat facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones en risc d’exclusió social, la convocatòria adreçada exclusivament a les persones grans (65 anys o més) i la convocatòria extraordinària per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID.

En tots els casos, cal que l’habitatge llogat sigui l’habitatge habitual i que la persona sol·licitant de l’ajut sigui el titular del contracte de lloguer, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els establerts a les bases de cada convocatòria i cal tenir el lloguer domiciliat en una entitat bancària.

L’import dels ajuts és un percentatge fix sobre l’import de la renda de lloguer anual, i es calcula sobretot en funció dels ingressos i del nombre de membres de la unitat familiar.

El termini de sol·licitud per a la convocatòria ordinària i la convocatòria específica per a persones grans és el 3 de juliol de 2020. El termini de sol·licitud dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID és el 30 de setembre.

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica. Per això, des del Servei d’Habitatge es recomana fer una primera consulta per correu electrònic i després valorar si és necessari fer una visita presencial amb cita prèvia, per acabar de resoldre dubtes o fer la tramitació presencial.

La convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID, preveu dues modalitats: els ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i els ajuts per a la cancel·lació total o parcials dels ajuts transitoris de finançament.

 Poden participar en aquesta convocatòria les persones que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda com a conseqüència de la COVID (feu servir la calculadora de vulnerabilitat creada amb aquesta finalitat pel Consell Comarcal).

Document Actions