Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Durant el mes de març les entitats podran presentar les seves sol.licituds de subvencions municipals

Després de la reunió d’aquest dimarts, l’Ajuntament convocarà tallers pràctics sobre el nou sistema de subvencions

dimecres 15 febrer 2017

Les entitats d’Olèrdola que vulguin rebre subvenció municipal aquest 2017 hauran de presentar els seus projectes d’activitats durant el mes de març. Així es va anunciar aquest dimarts a la nit al Local Nou de Moja, en la reunió informativa que l’Ajuntament convocava per a exposar a les entitats el nou sistema de subvencions municipals que entra en vigor aquest any. Tal i com va exposar l’alcalde, Lucas Ramírez, la principal novetat del sistema de concessió dels ajuts és que les entitats hauran de presentar un projecte descrivint les activitats que volen fer durant l’any, indicant finalitats i objectius a assolir, així com la  temporalització i pressupost. Els projectes de les entitats es preveuen avaluar durant el mes d’abril per a que les subvencions puguin ser atorgades en el mes de maig.

ReuniEntitats2.JPG

L’alcalde resumia que el nou sistema busca complir amb la llei de subvencions, amb la voluntat de “fer-ho senzill” per a les entitats  i de seguir donant el màxim suport possible a la important tasca de dinamització que realitza el teixit associatiu d’Olèrdola. L’alcalde comprenia que era normal que existissin dubtes i per això l’Ajuntament convocava sessions com les d’aquest dimarts.(àudio)

Un dels continguts de les bases genèriques del nou sistema de subvencions que més debat van generar entre els assistents que van intervenir en la reunió, va ser el criteri que fixa que l’import de la subvenció rebuda no podrà excedir del 50% del cost del projecte, o excepcionalment del 70%. Lucas Ramírez és conscient del neguit que pot provocar l’aplicació d’aquest criteri en algunes entitats i subratllava que l’Ajuntament oferiria suport amb tallers pràctics que s’han de convocar en les properes setmanes. El propòsit és el d’acompanyar a les entitats en el procés de sol·licituds. (àudio)

El procediment que entra en vigor aquest 2017 per a la concessió dels ajuts es basa en l’anomenat sistema de “concurrència competitiva”. Es tracta de comparar projectes presentats per entitats segons les bases reguladores establertes. Els projectes rebran una puntuació que definirà la quantitat de la subvenció que s’obté.

Els propòsits genèrics que persegueix la convocatòria de subvencions és el de fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat de lucre, que promoguin projectes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi d’Olèrdola, reforçant el lligam de pertinença al territori. També es persegueix promocionar la feina de les associacions i entitats, fomentant la responsabilitat en allò públic i la corresponsabilitat, així com l’organització d’accions i projectes conjunts amb l’administració. Entre els objectius generals també s’hi troba la voluntat de promocionar valors cívics, la convivència ciutadana, la cohesió social i la dinamització del teixit associatiu. De manera específica també es busca que la convocatòria incentivi projectes i activitats innovadors, amb valor afegit a la comunitat i que atorguin valor al patrimoni local.Reunientitats3.JPG

S’han definit 3 àrees de subvenció. Aquests tres eixos que agrupen les activitats de les entitats són: cultura i tradició; esports; i matèria social.

En l’àmbit de cultura i tradició hi hauran de concórrer les entitats de cultura popular i tradicional, les dedicades a la conservació, difusió i estudi del patrimoni, així com els projectes de dinamització cultural , de dinamització veïnal i de dinamització cultural juvenil. En aquesta àrea, la de major volum, la quantitat que es preveu distribuir és de 99.836 €.

En l’àrea d’esports es diferencia entre  activitats esportives de caire puntual i  de competició, amb la promoció de les activitats esportives. En aquest àmbit s’hi destina una quantitat de 32.795 €.

En l’eix de matèria social s’inclou gent gran, projectes d’atenció a persones amb discapacitat i/o dependència, projectes d’ajut social i el suport a associacions de promoció de la infància. Aquesta àrea té consignada per distribuir una previsió de 21.135 €.

La reunió va comptar amb una elevada presència d’entitats de tots els nuclis. Gairebé totes les 69 entitats actives al municipi comptaven amb representants. Entre els assistents que es van pronunciar durant la sessió, alguns valoraven que l’aplicació del nou sistema faria desincentivar la realització d’activitats que ara s’han fet gràcies a l’aportació  municipal,  de manera especial per fixar-se aquest límit de rebre com a màxim el 50% del cost del projecte. També hi havia qui connectava amb el propòsit del nou sistema. Era el cas d’Ignasi  Blanca, president de l’Associació Fotogràfica de Moja, que considerava que el nou sistema era més “equitatiu” i no generaria molta més feina a les entitats. (àudio)

En canvi, el director del grup de teatre l’Arrel de Sant MiqueL, Pere Joan Ullate, considerava que era problemàtic fixar el límit del 50% del cost del projecte. Com a exemple de les dificultats que poden tenir entitats per a complir aquest criteri i mantenir la seva activitat,  citava un cas de l’àmbit de cultura popular exposat a la reunió. (àudio)

Des de l’Ajuntament es va subratllar que els regidors de cadascun dels tres eixos de subvencions , així com els tècnics de l’Ajuntament, estan disposats a resoldre qualsevol dubte que plantegin les entitats sobre l’aplicació del nou sistema. En aquest sentit apuntaven que s’adaptarien els tallers de formació a cada àmbit per així fer unes sessions més ajustades a les necessitats de cada associació.

Escolta les entrevistes fetes per Canal 20-Ràdio Olèrdola en acabar la reunió a Lucas Ramírez, Ignasi Blanca i Pere Joan Ullate

Accedeix a les bases genèriques de la convocatòria, publicades al BOP, clicant aquí

Document Actions