Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fins dimecres es pot sol.licitar formar part de la borsa de treball d’auxiliars administratius

Es volen cobrir necessitats que es produeixin amb contractacions laborals temporals o nomenaments de funcionaris interins

dijous 07 setembre 2017

Fins el proper dimecres, 13 de setembre, resta obert el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria d’ampliació de la borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajuntament d’Olèrdola. Les bases reguladores de la convocatòria van ser aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió celebrada el 31 de juliol, amb la finalitat de  cobrir necessitats que es produeixin, mitjançant contractacions laborals temporals o nomenaments de funcionaris interins de l’Ajuntament d’Olèrdola, pel sistema de concurs oposició. La categoria és la d’auxiliar administratiu/va, enquadrada en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2, dotades amb les retribucions que corresponguin segons la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

La borsa permetria cobrir necessitats de l’ajuntament quan es produeixin algun dels següents supòsits:

-L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.

-La substitució transitòria de titulars.

-L’execució de programes de caràcter temporal.

-L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.

-Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

La publicació íntegra de les bases de referència es realitza a través del portal municipal.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Olèrdola(Avinguda Catalunya , 12 de Sant Miquel d’Olèrdola) una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals o al qual es pot accedir a través de la pàgina web, d’acords amb l’establert en la clàusula tercera de les bases de referència, sobre la presentació de sol·licituds.

Document Actions