Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Agenda 21 Local d’Olèrdola té un apreciable grau de compliment

A curt termini es compliran més del 60% de les seves actuacions, elaborades per reforçar un desenvolupament sostenible
El foment del reciclatge, entre les actuacions que s'impulsen
El foment del reciclatge, entre les actuacions que s'impulsen

divendres 26 octubre 2012

 

 

En un termini de temps no superior als 2 anys,l’Ajuntament d’Olèrdola està en  disposició d’assolir el compliment de més del 60% dels objectius recollits en la seva Agenda Local 21. Aquestes agendes estableixen actuacions que busquen garantir un desenvolupament ambientalment sostenible, establint si les accions es poden aplicar a curt, mitjà i llarg termini

L’elaboració de l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès, presentada la setmana passada al Consell Comarcal, ha permès actualitzar i revisar  les agendes locals existents en els 9 municipis de la comarca que ja tenien la seva pròpia Agenda Local 21, incloent la d’Olèrdola, amb el propòsit d’adequar-les als plans d’acció comarcals.

La tècnica de medi ambient de l’Ajuntament d’Olèrdola, Cristina Badell, recordava que l’Agenda 21 d’Olèrdola  va ser redactada el 2006. En una primera revisió la Diputació de Barcelona va avaluar que el 2009 s’havien complert prop del 30% de les 49 actuacions recollides. Amb la següent revisió la xifra va passar a ser propera al 40% i ara s’estima que , en un o dos anys, s’arribarà al 66% de grau d’assoliment.(àudio)

Com a exemples d’actuacions significatives ja assolides a Olèrdola incloses en l’Agenda 21 cal assenyalar el canvi d’enllumenat públic al municipi, aplicant un sistema més eficient, o bé la posada en marxa de la implantació de la recollida selectiva porta a porta. Algunes actuacions s’han assolit de manera parcial i estan en procés de compliment, com l’actualització de les activitats econòmiques dels polígons del municipi, ja feta en el de Sant Pere Molanta.

Les tres línies estratègiques que inclou l’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès són l’impuls de l’enoturisme, la millora del territori i dels serveis municipals i la mitigació del canvi climàtic. De les 59 actuacions definides en l’Agenda supramunicipal, 21 són de caràcter comarcal, 4 de supramunicipals i 34 de locals. Cristina Badell indica que entre les actuacions locals hi ha la regulació de les fosses sèptiques en les urbanitzacions que no tinguin sistema de clavegueram, el foment de l’autocompostatge casolà o bé potenciar l’anomenada “compra verda”.(àudio)

Cada proposta d’actuació està recollida en una fitxa en què es defineixen els objectius, s’explica com aconseguir-los, s’estima el cost de la inversió a fer, s’avaluen els beneficis econòmics i mediambientals i s’estableixen els períodes d’amortització de la inversió. Altres exemples d’acció local són la substitució de l’enllumenat interior d’algunes dependències municipals o bé la plantació d’espècies vegetals mediterrànies que s’adaptin a les condicions meteorològiques dels espais públics del municipi.

L’aplicació de les agendes 21 té una incidència directa entre la ciutadania i implica el treball conjunt entre veïns i administració, tal i com assenyalava Cristina Badell.(àudio)

Tots els treballs relacions amb l’Agenda 21 de l’Alt Penedès es poden consultar al web del Consell Comarcal: www.ccapenedes.cat.

Document Actions