Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Olèrdola aprova la concessió d’ajuts per material escolar

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de setembre

dilluns 28 agost 2023

 

L’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat les bases de  la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per material escolar als alumnes d’ensenyament obligatori, educació infantil, primària i de segon cicle. Els ajuts atorgats per material escolar es destinaran íntegrament a minorar les despeses per aquest concepte que han de fer front les famílies pel curs 2023- 2024. Els imports resultants es pagaran directament a les famílies que prèviament han presentat el rebut, i en els casos d’unitats familiars en situació de risc social que estan rebent suport de serveis socials municipals i no poden aportar el rebut corresponent, el pagament es realitzarà directament a l’entitat responsable de l’objecte d’ajut.

 Són requisits per accedir als ajuts que els i les menors estiguin escolaritzats en centres educatius de caràcter públic, que tota la família o unitat de convivència que sol·liciti l’ajut, estigui empadronada al municipi d’Olèrdola i que tingui la condició d’infant en situació socioeconòmica desfavorida, d’acord amb el que s’estableix al Reglament de Prestacions Socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, aprovat pel Ple de 27 de juny de 2016.

Es destina a la concessió d’aquests ajuts per l’any 2023, l’import de 3.000,00 €. Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant el formulari establert per l’Ajuntament degudament emplenat. S’haurà de presentar una sol·licitud per família.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de setembre

Les sol·licituds s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Olèrdola(instància específica annex 1). La seva presentació s’haurà de fer primordialment pels mitjans telemàtics establerts per la Llei 39/2015 i també per correu administratiu. Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport telefònic a la presentació telemàtica de la mateixa, trucant al telèfon 93 890 35 02 o bé enviant un correu electrònic a olerdola@olerdola.cat. En cas d’impossibilitat manifesta de presentació telemàtica, el personal de l’OAC donarà cita al sol·licitant per a poder-ho fer de manera presencial.

Bases de la convocatòria i instància per presentar la sol·licitud aquí

Document Actions