Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Olèrdola aprova un pressupost de 5’1 M per al 2022

Els regidors no adscrits Joan López i Marta Mestre s’abstenen, mentre que JxO i ERC hi voten en contra

dimecres 01 desembre 2021

En sessió ordinària de ple celebrada aquest dimarts al vespre, l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat de manera inicial el pressupost municipal per al 2022. El pressupost ascendeix a més de 5.132.000 €, una xifra que representa un d’increment del 5’6%  respecte el pressupost aprovat inicialment per aquest 2021. L’acord es prenia amb els vots favorables d’Alternativa per Olèrdola; les abstencions dels regidors no adscrits Joan López i Marta Mestre; mentre que Junts per Olèrdola i ERC hi votaven en contra.

En la presentació del pressupost Lucas Ramírez, alcalde i regidor d’hisenda, destacava en l’apartat d’ingressos que s’incrementava un 38% la previsió de l’Impost de Construccions i Obres, en aplicació proporcional de la recuperació que s’ha detectat al municipi aquests darrers mesos. També hi ha una baixada del 82% d’ingressos patrimonials per la baixada del cànon de l’aigua. En l’apartat de despeses, Ramírez resumia que el capítol de personal registra un augment global de l’1’11% que contempla l’aplicació de l’increment retributiu fixat per llei. També augmenten els serveis un 7% i les transferències corrents, que inclouen les subvencions a les entitats, augmenten un 14’7%. Per interessos bancaris es preveuen pagar 15.750 €

Marta Mestre, regidora no adscrita, explicava que s’abstenia perquè no havia participat en l’elaboració del pressupost.(àudio)

Joan López, regidor no adscrit, també argumentava la seva abstenció indicant que no hi havia participat.(àudio)

Des de Junts per Olèrdola,  Mari Carme Villanueva exposava en aquest cas el seu vot en contra indicant aquesta falta de participació. En una entrevista a l’emissora municipal de ràdio valorava que el govern havia hagut d’apujar la previsió d’ingressos en l’ICIO per quadrar els comptes.(àudio)

La regidora portaveu d’ERC, Fina Mascaró, indicava que en data de 17 de novembre l’execució del pressupost de 2021 era del 51%. També feia notar que entre el pressupost inicial d’aquest any i el que acaba sent vigent amb els increments, hi ha una variació del 95%. Des d’ERC es reclamava que es revisin les denominacions comptables perquè es reculli la realitat de les partides i que es corregís el llenguatge sexista. ERC va reclamar de nou ajuts per les empreses, pel transport escolar en estudis no obligatoris i per a llibres de text, així com bonificacions en l’IBI.(àudio)

ERC assenyalava que en el pressupost  no hi havia partida per decidir inversions amb participació ciutadana , com tampoc per al local social de Daltmar o pel pavelló al Bosquet. Des d’ERC també es valorava que preveure 15.750€ per tenir diners al banc denotava “que no es fan els projectes”.

Ramírez indicava que per criteri polític el govern finançava inversions extraordinàries amb el romanent de tresoreria. Va detallar que en el 2020 s’havien licitat o executat inversions per valor de 2’1 milions, mentre que en aquest 2021 sumaven 1’1 M. El govern també va exposar que el procés de participació es podia iniciar sense partida i després dotar-lo amb romanent, tot recordant que s’havia finalitzat aquest 2021 el procés iniciat el 2019 i que s’havien fet consultes pel local de Daltmar o la Rambla Pau Casals.

En una entrevista a l’emissora municipal de ràdio, Lucas Ramírez valorava com a dada negativa del pressupost l’increment en més de 60.000 € de la despesa per la quota de gestió de residus a la Mancomunitat. En l’apartat positiu, subratllava l’increment de les subvencions a les entitats esportives per garantir que es financen el 50% dels projectes que presenten, així com l’aposta per la millora del servei de jardineria o la inversió en plaques fotovoltaiques a les escoles.(àudio)

Plantilla i RLT

En el ple d’aquest dimarts, es va aprovar per unanimitat la instrucció de control intern de la gestió econòmica. També amb els vots favorables de tots els grups i regidors no adscrits  es va aprovar una modificació de plantilla que implica suprimir referències a les jornades associades a les places, la creació d’una plaça administrativa  arran de la jubilació d’una assistent de sanitat en una plaça que passa ara a cobrir la Generalitat, així com la creació d’una plaça de tècnic mig d’administració general que es cobriria per promoció interna i la modificació de  la plaça d’assistent de sanitat en concordança a l’ampliació de funcions que se li assignen.

 Amb els vots en contra d’ERC, l’abstenció de Marta Mestre i els vots favorables de Junts per Olèrdola, Joan López i ApO, es va aprovar una modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball. Els grups expressaven el seu acord amb l’ampliació de jornada de la tècnica de medi ambient, però en algun cas es manifestaven dubtes sobre l’ampliació de funcions de l’auxiliar de sanitat, que passaria a tenir jornada completa per assumir tasques a l’OAC. Marta Mestre preguntava si hi hauria una convocatòria interna per proveir la plaça amb aquestes noves funcions i des d’ERC s’explicava que , separadament , votarien a favor de l’ampliació de la jornada de la tècnica de medi ambient però votaven en contra del punt per la modificació de l’altra plaça. Mascaró recordava que s’acabaven de convocar unes proves per assistent de sanitat i en la selecció no hi entraven els àmbits que ara es volen afegir. El secretari de l’Ajuntament va intervenir per especificar que , a més de la convocatòria de la provisió de plaça amb les noves característiques, hi ha l’alternativa d’una “reassignació”.

Per unanimitat es va aprovar afegir  com a dia festiu d’obertura autoritzada el 27 de novembre pel 2022. També amb l’acord unànime del ple s’aprovava un conveni amb l’Ajuntament de Subirats que permet compartir una dinamitzadora per a gent gran per organitzar activitats als casals d’avis.

Amb els vots favorables de Marta Mestre i ApO, les abstencions de Joan López i ERC i el vot contrari de JxO es va aprovar la recuperació d’ofici d’un passadís de domini públic situat davant del carrer Major 7 de Sant Miquel d’Olèrdola.

3.847 habitants

Per unanimitat el ple acordava delegar a la Mancomunitat la competència de les recollides selectives d’olis domèstics i tèxtils. Per urgència, va entrar en el ple el punt de l’aprovació del padró d’habitants en data d’1 de gener de 2021. Estableix que al municipi estaven empadronats 3.847 habitants, 79 persones més que feia un any.

En propers serveis informatius ampliarem altres continguts tractats en el ple d’aquest dimarts

Pots escoltar íntegre l’enregistrament del ple clicant aquí

Escolta les entrevistes de valoració del ple, realitzades per Canal 20-Ràdio Olèrdola, clicant aquí

 

Galeria d'Imatges

Ple2.jpg
ple3.jpg
Ple4.jpg

Document Actions