Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Olèrdola aprova un pressupost pel 2019 de 4’6M

Suposa un lleu increment del 0’58% respecte la xifra aprovada aquest 2018

dimecres 28 novembre 2018

Amb els vots favorables d’ApO i el pronunciament contrari d’ERC i PDeCAT, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat aquest dimarts al vespre el pressupost municipal per al 2019. La xifra prevista d’ingressos i despeses puja a 4.634.000 €, un 0’58% d’increment respecte la xifra aprovada pel 2018.

El regidor d’hisenda, Xavier Serramià, definia el pressupost com a equilibrat, que complia amb els requeriments legals , “no augmentava la pressió fiscal” i “manté la inversió adequada al municipi”. (àudio)

En l’apartat d’ingressos, es va fer notar que l’IBI té una davallada del 2’6% producte de la revisió cadastral. L’IAE augmenta un 8’6% i en l’ICIO es preveu incrementar els ingressos un40% com a conseqüència de l’augment de peticions d’obres.

En l’apartat de despeses, Serramià posava l’accent en què el capítol de personal pujava un 12’92% en bona part degut a la gestió directa de serveis socials. Tot i que es doten 3 places(treballadora social, educadora i administrativa), es preveuen cobrir aquest 2019 dues. En el capítol de béns i serveis, la xifra es manté. La baixa de 85.000 € en concepte de gestió de festes majors per part de l’Ajuntament i el trasllat de la partida al capítol de subvencions, es veu compensada pels increments en neteja viària i recollida d’escombreries. En el capítol de transferències corrents, hi ha una baixa de 56.000 € del conveni amb el Consell Comarcal per la gestió de serveis socials. I en el capítol de contingències, baixa la previsió per impagats i es reserva partides en previsió d’aplicar durant l’any l’increment salarial als treballadors que marca l’estat.

Les inversions sumen 402.000 €. Entre les previsions, s’incorporen l’arranjament de places(40.000€), la instal.lació de mobiliari urbà (60.000€), millores en via pública (90.000€), el circuit de running a la Muntanyeta (80.000€) i reservar 80.000€ per a la segona experiència de pressupostos participatius. Serramià també va indicar que el pressupost contempla fins a 79.000€ en concepte de bonificacions pels olerdolencs en matèria fiscal.

L’oposició , ERC i PDeCAT, coincidia en lamentar que no es comptés amb ells per a treballar els pressupostos. La portaveu d’ERC, Fina Mascaró, indicava que el romanent de tresoreria aquest 2018 seria “estratosfèric” si es té en compte que en data de 30 de setembre  es portava executat el 55% del pressupost.(àudio)

Mascaró també considerava que “no quadraven els números amb la previsió de l’Ibi” i valorava que el govern mantenia un discurs que no responia a la realitat. ERC feia notar que en 4 anys, els ingressos per l’IBI augmentarien en un 32% . També s’assenyalava que la diferència entre la gestió directa dels serveis socials i el conveni amb el Consell Comarcal era de prop de 30.000 € i s’avançava que les inversions, com ha passat durant el mandat “no s’acaben de fer”.

ERC trobava a faltar en el pressupost ajuts per al transport d’estudiants universitaris, per a llibres de text i per a l’IBI. A pregunta d’ERC es va aclarir que la partida de pressupostos participatius s’havia inclòs en obres, que s’havien agrupat les partides en serveis socials, que l’Ajuntament preveia mantenir l’aposta per la Roda de Teatre, amb la previsió de finançar 6 representacions al municipi. ERC, expressava el seu suport al teatre de casa i valorava que aquest criteri de l’Ajuntament demostraria que les subvencions depenen de la voluntat política. També es responia a ERC que la Trobada d’Olèrdola passava de 20.000 a 30.000 € de pressupost per adaptar la partida a la realitat de les despeses vinculades amb la festa del municipi. Igualment a pregunta d’ERC es va aclarir que la neteja i manteniment de parcel·les no es preveu d’entrada a Can Trabal perquè s’havia fet a fons l’any passat.

A requeriment d’ERC, s’exposava que la baixada de la partida per a programar espectacles professionals responia a que no era viable oferir un per trimestre, per això la previsió baixava a un espectacle anual. Una pregunta d’ERC va permetre confirmar que l’Ajuntament preveia participar en el projecte “Vacances en Pau” per acollir infants refugiats durant les vacances d’estiu. També es va assenyalar que, malgrat els nombrosos intents, no era possible posar en marxa el servei de protecció civil

La portaveu del grup del PDeCAT, Mari Carme Villanueva, considerava que el pressupost és equilibrat perquè és un “tallar i enganxar” cada any. També qualificava com a error assumir la gestió directa de serveis socials i qüestionava que es fessin les inversions planificades perquè “s’arrossegaven d’un any per l’altre”.(àudio)

El regidor d’Hisenda va subratllar la necessitat de tenir “la casa endreçada” i procedir a la revisió cadastral per després poder plantejar-se mesures en aquest impost. Va recordar que la revisió feta ara s’aplicaria a partir d’aquest 2019 i que resolia situacions injustes, després que la darrera valoració datés de l’any 1988. L’alcalde, Lucas Ramírez, també va fer notar que el valor cadastral ha pujat un 22%, però no l’IBI. També considerava que l’increment del valor cadastral era bo pels veïns perquè es revaloritzaven les seves propietats.

Sobre serveis social, el govern indicava que l’Ajuntament també assumia serveis administratius derivats dels serveis socials que no quedaven contemplats en el conveni que es signava amb el Consell Comarcal. Xavier Serramià també convidava a l’oposició a repassar en acabar el mandat el pla plurianual d’inversions “i veure de qui depèn si no es fan”.

Adhesió AMTU

Per unanimitat, el ple d’aquest dimarts també va acordar adherir-se a l’AMTU, l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. L’alcalde avançava que l’acord permet que aquesta entitat elabori un estudi per a millorar el transport al municipi i apuntava que aniria vinculat a la modalitat de “transport a la demanda” . El propòsit és el de facilitar transport a veïns que tenen dificultats per a desplaçar-se des dels seus nuclis, especialment si resideixen a les urbanitzacions.

ERC es mostrava a favor de l’adhesió perquè “hem de treballar per facilitar la vida als veïns”. Valoraven que l’adhesió a l’AMTU es podia haver complementat amb la moció que van promoure l’estiu per a connectar en transport públic els nuclis amb els polígons. L'alcalde va replicar que la moció no va entrar-se perquè ERC no va voler canviar un punt que instava a fer un estudi i ERC assenyalava que haver canviat això hauria suposat que la moció perdés el seu sentit. Des del PDeCAT es considerava “correcte” l’adhesió però es valorava que estava en un moment molt embrionari i vaticinaven que costaria que tirés endavant perquè veuen el projecte amb moltes mancances.

Modificació RLT

Amb l’abstenció del PDeCAt i els vots favorables d’ApO i ERC, el ple va aprovar modificar la plantilla i la Relació de Llocs de Treball per a introduir la modificació d’una plaça d’administratiu C1 per a passar-la a Tècnic A2 d’Administració General. El regidor de personal, Xavier Serramià, va exposar que canvis legislatius com la nova llei de contractes suposen augmentar l’exigència de tecnificació al departament de secretaria. Per això es creava aquesta plaça, que es cobriria per promoció interna, per a gestionar àmbits com el Govern Obert, contractació, urbanisme o administració electrònica. Serramià defensava la promoció interna per cobrir el lloc perquè a l’Ajuntament hi ha “la gent adequada, però no en el lloc adequat”.

ERC donava suport al canvi perquè va en benefici de l’Ajuntament i del servei que es dona. També desitjaven que l’amortització de la plaça administrativa no vagi en detriment dels serveis que es donen fins ara. PDecAT s’abstenia, mostrant l’acord en què la provisió es faci per promoció interna, però no compartien “perquè no s’explica” la distribució de tasques de la plantilla. El regidor de personal va replicar que aquestes funcions queden definides en la documentació de la Relació de Llocs de Treball.

Cessió de terrenys per fer el nou consultori mèdic

El ple també va aprovar, amb el vot en contra d’ERC, l’abstenció del PDeCAT i el vot favorable d’ApO, una esmena en l’acord de cessió de terrenys perquè la Generalitat faci el nou consultori mèdic de Moja. El canvi recull que els terrenys es cedeixen al Servei Català de la Salut, i no al l’ICS, com s’havia aprovat en el ple del passat 29 de maig.

ERC va plantejar en el debat d'aquest punt que l’anunci de la construcció d’un nou CAP als Monjos fa que vegi “com a molt difícil” que es faci el consultori nou a Moja.(àudio)

També des d'ERC es va preguntar si l’Ajuntament havia fet alguna gestió davant “la separació” del municipi en la divisió de pobles que té assignada cada Àrea Bàsica. Lucas Ramírez va manifestar que fer el CAP als Monjos no exclou que es faci un nou consultori a Moja i assegurava que de manera verbal “el Departament considera que el municipi necessita aquest consultori”.(àudio)

L'alcalde també va assenyalar que l’assignació de pobles a cada àrea recollia una realitat també existent fins ara,  atès que els veïns de Sant Pere Molanta i de Can Trabal es desplaçaven per urgències a Vilafranca i els de Moja i Sant Miquel als Monjos.

Escolta íntegra la sessió de ple clicant aquí

Pots escoltar les entrevistes de valoració del ple, enregistrades per Canal 20-Ràdio Olèrdola, clicant aquí

Document Actions