Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament d’Olèrdola treballa perquè en la parcel·la municipal de La Plana s’hi construeixi habitatge assequible

Un estudi de l’INCASÒL no veu viable fer-hi Habitatge de Protecció Oficial i ara s’avaluen opcions com la concessió del dret de superfície amb el suport de la Diputació

dimecres 25 gener 2023

Un estudi tècnic elaborat per l’INCASÒL de la Generalitat desaconsella la construcció d’habitatge de protecció oficial en els terrenys que l’Ajuntament d’Olèrdola té a La Plana de Moja. Tal i com recordava l’alcalde d’Olèrdola i regidor d’habitatge, Lucas Ramírez, aquest estudi va ser demanat per l’Ajuntament seguint una de les línies d’actuacions incloses en el Pla d’Habitatge aprovat per l’Ajuntament d’Olèrdola. Dins de les actuacions previstes, l’Ajuntament va realitzar convocatòries de subvencions perquè propietaris posessin els seus habitatges en condicions de lloguer assequible. Una altra de les mesures contemplades era la d’avaluar la possibilitat de construir habitatge de protecció oficial en el solar municipal de La Plana de Moja. És  l’única parcel·la propietat de l’Ajuntament on es podria realitzar una construcció d’habitatge protegit, tal i com indicava Ramírez.

La superfície de la parcel.la és de 2.134 m2 i l’estudi partia del supòsit de poder-hi construir una promoció de 47 habitatges de 80m2 cadascun. Les conclusions de l’estudi, tal i com reconeixia Lucas Ramírez, no han estat les esperades per l’Ajuntament.(àudio)

Paràmetres demogràfics, residencials, econòmics i urbanístics

Per avaluar la necessitat de construir habitatge assequible de lloguer amb el règim de protecció oficial en aquest solar, l’estudi de l’INCASÒL analitza de manera detallada paràmetres demogràfics, residencials, econòmics i urbanístics.

L’estudi considera que la dimensió demogràfica “no presenta dades determinats com per poder valorar de forma favorable una possible operació d’habitatge de lloguer assequible”. En l’àmbit de la dimensió residencial es conclou que el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSHC) “no inclou  Olèrdola entre les àrees de demanda forta i acreditada, ni entre les àrees preferents ni d’intervenció complementària”.

La possibilitat de construir habitatge de protecció oficial en aquesta parcel·la també es valora globalment de manera negativa atenent a paràmetres econòmics, tot assenyalant que els preus de mercat poden pujar fins a un 43% fins a arribar als preus màxims per a la concessió d’ajuts MIFO(ministeri de Foment). També s’indica que hi ha tan sols 4 inscrits al registre de sol∙licitants d’HPO.  Atenent al volum de sol·licitants d’HPO, l’estudi considera que “sembla més adient un mecanisme per a l’obtenció d’habitatge de titularitat pública alternatiu, com pot ser el tanteig i retracte”. També en aquest apartat d’avaluació econòmica es fa notar que “les rendes mitjanes per llar permeten accedir al mercat lliure d’habitatge”.

I des del punt de vista urbanístic s’indica que “la valoració del solar és, en conjunt negativa, atenent principalment a la seva ubicació respecte al sistema urbà de Vilafranca”. S’indica que el solar “es troba allunyat de bona part dels equipaments (CAP, institut, etc) i de la majoria del comerç”. Així mateix, la poca oferta de transport públic preveu una forta dependència del vehicle privat per a desplaçar‐se dins del sistema urbà de Vilafranca.

Lucas Ramírez resumia que la parcel·la no compliria criteris de l’INCASÒL per a fer HPO, com la distància a serveis situats a Vilafranca.(àudio)

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Olèrdola treballa en avaluar altres opcions com la de regular la cessió del dret de superfície, marcant des de l’administració municipal les condicions per afavorir que els joves puguin disposar d’habitatge assequible.(àudio)

L’alcalde resumia que el propòsit  prioritari de les actuacions en matèria d’habitatge a Olèrdola es procurar que el jovent no marxi del municipi. I és que, tal i com es destacava en el Pla d’Habitatge, en els últims 10 anys més del 10% dels joves de 18 a 35 anys d’Olèrdola han marxat a residir a altres municipis.(àudio)

Escolta l’entrevista a Lucas Ramírez, realitzada per Canal 20-Ràdio Olèrdola, clicant aquí

CONSULTA L'ESTUDI DE L'INCASÒL, AQUÍ

Document Actions