Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament recorda als propietaris que és obligatori netejar les parcel·les

Cal prevenir incendis forestals i evitar plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari

divendres 12 juny 2020

 

L’Ajuntament d’Olèrdola recorda a totes les persones propietàries de parcel·les no edificades que és obligatori mantenir-les netes. Cal mantenir la vegetació interior de la parcel·la seguint els criteris de tractament de la vegetació derivats de les mesures de prevenció d’incendis forestals i neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.

Per reduir el risc d’incendi cal talar els arbres necessaris per aconseguir una distància mínima entre arbres de 6 a 8 metres, aproximadament, amb una densitat màxima de 150 peus per hectàrea. Cal que les capçades no estiguin a menys de 5 metres l’una de l’altra. Els arbres de l’interior de la parcel.la s’han de podar fins a 1/3 de la seva alçada i fins a un màxim de 5 metres. També es recorda que cal tallar tots els arbres situats a menys de 5 metres del perímetre de la parcel·la.

Segons l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars al municipi d’Olèrdola:

 Les parcel·les es mantindran netes. No es permet l’acumulació de residus vegetals o de qualsevol altre tipus de residu que puguin afavorir la propagació del foc. Es prohibit llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes en terrenys i solars on no estiguin previstos aquests usos i estiguin degudament equipats i específicament autoritzats per aquesta utilitat.

 Els propietaris de solars, per raons de seguretat, salubritat i ornat públic hauran de mantenir-los degudament tancats respecte l'espai públic sigui aquest vial, pas de serveis o parc urbà, mentre no practiquin obres de construcció.

A més, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que les parcel·les (tan rústiques com urbanes) s’han de mantenir lliures de vegetació seca, netes i aclarides de vegetació segons els criteris definits a l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny

Tots els treballs de neteja que suposin tractament de la vegetació s’han de realitzar fora del període d’alt risc d’incendi; per tant, no es podran realitzar entre el 15 de juny i el 15 de setembre. En el cas que s’hagin de realitzar dins d’aquest període cal tenir l’autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Es pot demanar a través de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Document Actions