Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’ampliació aprovada del polígon de Sant Pere Molanta permetrà que Hinojosa Packaging s’instal·li a Olèrdola

La superfície total afectada per la modificació del POUM és de prop de 140.000 m2
El límit sud de la parcel·la està format per un vial al qual s’accedeix, per l’extrem sud-est a través de l’avinguda de l’Hostal Nou.
El límit sud de la parcel·la està format per un vial al qual s’accedeix, per l’extrem sud-est a través de l’avinguda de l’Hostal Nou.

dijous 02 novembre 2023

En el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola del passat 26 de setembre es va acordar, per unanimitat, l’aprovació de la modificació del POUM ( Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) al polígon industrial de Sant Pere Molanta. Aquesta modificació puntual respon a la necessitat d’obtenció d’una parcel·la de grans dimensions per traslladar una empresa arrelada a la comarca, tenint en compte que no existeix cap altra parcel·la de les característiques que aquesta companyia necessita per poder seguir duent a terme la seva activitat.

L’àmbit d’aplicació de la modificació es composa dels terrenys que constitueixen el Pla parcial SUD-18 i d’una petita part de sòl urbà del polígon de Sant Pere Molanta. La superfície total afectada és de 139.288 m2.

Per tant, aquesta modificació es redacta amb la finalitat de reordenar l’ampliació del polígon de Sant Pere Molanta, per tal d’aconseguir la superfície de sòl necessària per a la implantació d’una única empresa, Hinojosa Packaging, actualment ubicada al polígon La Xarmada de Pacs del Penedès.

Quant a l’estructura general de l’ordenació, el sector s’ordena a partir de la configuració d’una parcel·la única de planta quadrangular, amb un costat paral·lel a la línia d’alta tensió i una altra sensiblement paral·lel a l’autopista, la qual , en l’ordenació, ocupa una posició central.

Aquesta parcel·la central limita al nord, a l’est i a l’oest amb sòls que formen part del sistema d’espais lliures, la posició i característiques dels quals garanteix atenuar l’impacte de les construccions a implantar. El límit sud de la parcel·la està format per un vial al qual s’accedeix, per l’extrem sud-est a través de l’avinguda de l’Hostal Nou.

Un cop feta l’ aprovació inicial del Ple, la tramitació segueixi amb l’exposició pública i sol·licitud d’informes als organismes afectats i als ajuntaments dels municipis veïns. Caldrà també  l’aprovació provisional de la modificació de nou en el Ple, incorporant les possibles modificacions introduïdes per al·legacions o informes sectorials; i seguir amb l’aprovació definitiva de la Comissió territorial d’Urbanisme del Penedès, així com la publicació de l’aprovació i de la normativa de la modificació del POUM. Un cop aprovada i executiva la modificació de planejament, caldrà aprovar els corresponents projectes d’urbanització  i de reparcel·lació del sector per a poder fer les obres.

Document Actions