Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Equip d’Atenció Primària Penedès Rural explica en una carta pública la seva organització durant la pandèmia

Bona part de la jornada laboral es destina a fer seguiment telefònic actiu dels malalts amb simptomatologia lleu compatible amb la Covid-19

divendres 08 maig 2020

 

A continuació reproduïm la carta pública que ha elaborat l’Equip Directiu de l’EAP Penedès Rural exposant la seva organització davant la pandèmia:

El dia 12 d’abril vam celebrar  el dia internacional de l’atenció primària, en aquest escrit voldríem posar de manifest la nostra funció en la pandèmia del Covid-19.

El paper de l’atenció primària des de l’inici d’aquesta situació excepcional que estem vivint, ha estat el  de reorientar l’activitat als centres cap a l’atenció de telemàtica, utilitzant per comunicar-nos amb la ciutadania eines com la plataforma de La Meva Salut (LMS), les e-consultes i les consultes telefòniques, per tal de minimitzar l’afluència als centres i minimitzar el risc de contagi i seguir les recomanacions de confinament de les autoritats sanitàries.  

S’ha potenciat una manera de treballar que ja existia i que ens ha  permès comunicar-nos amb els pacients, en un entorn de seguretat i confidencialitat  s’ha pogut resoldre dubtes, expedir i enviar comunicats de Baixa laboral, renovar receptes, entre d’altres tasques.

L’equip d’atenció primària Penedès rural, és un dels quatre equips de comarca de l’Alt Penedès. És rural, constituït  per 20 municipis, amb una dispersió important,  tot i que en línies generals la manera de treballar no difereix  dels equips urbans, sempre l’hem hagut d’adaptar a la nostra realitat.

Es continuen atenent  tots aquells usuaris, que no poden ajornar el seu problema de salut, seguim fent seguiment de pacients crònics complexes i amb malaltia crònica avançada, que estan confinats a domicili, però el dia a dia dels professionals sanitaris dels centres, ha canviat considerablement.

Es destina bona part de la jornada laboral a fer seguiment telefònic actiu dels malalts amb simptomatologia  lleu compatible amb la Covid-19, que no han requerit ingrés hospitalari.       Es realitza el seguiment dels casos confirmats de Covid-19 que han estat donats d’alta hospitalària, així com també, es fa seguiment telefònic de totes aquelles persones que són contactes de malalts amb símptomes compatibles o malaltia confirmada. Amb aquestes mesures contribuïm a contenir al domicili tots aquells  pacients que hi poden ser i a adequar la derivació hospitalària dels que ho requereixen.

En aquest seguiment telefònic, que pot ser diari o cada dos o més dies, segons el criteri del professional, es realitza una valoració biopsicosocial de l’estat dels pacients i contactes.

S’investiga sobre les comorbilitats, que són factors de risc que poden empitjorar el pronòstic de la malaltia, com són la presència de  hipertensió arterial, de diabetis, de cardiopatia, d’accident vascular cerebral, de malaltia respiratòria crònica,  de malaltia renal crònica, de tumor maligne o d’ immunosupressió.

S’investiga sobre criteris d’empitjorament clínic com són l’aparició dispnea o ofec, de febre, de malestar general o d’expectoració amb sang, de dolor al tòrax, d’aparició de vòmits i/o diarrea, en cas d’aparèixer un o més criteris pots ser necessari la realització d’una radiografia de tòrax, per descartar pneumònia i/o la derivació a l’hospital.

S’investiga sobre la realitat social i sobre l’estat anímic de la persona a la què es fa el seguiment telefònic, cercant el recurs adequat en cas que sigui necessari.

S’informa sobre les recomanacions d’aïllament domiciliari, en cas d’estar indicat.

Es  visiten els pacients amb simptomatologia respiratòria, tant al centre com a domicili, si es necessari.  En els centres que s’ha pogut, s’ha habilitat una consulta d’aïllament per a pacients respiratoris, tal com indicava el protocol de maneig de la infecció covid-19 del Departament de Salut.

A l’exploració física també hi ha signes que constitueixen criteris de gravetat i  de derivació hospitalària, com poden ser una saturació d’oxigen  i una tensió arterial baixes, una freqüència respiratòria elevada, febre superior a 38ºC mantinguda més de 7 dies, entre d’altres.

En el cas de l’equip d’atenció primària del Penedès rural, s’ha intentat garantir que cada professional sanitari es fes càrrec del control telefònic o presencial dels pacients que tenen assignats, fet que ha donat confiança tant als usuaris com als professionals.  Aquest fet també permet fer una valoració social acurada i treballar en xarxa amb els serveis socials bàsics per oferir el recurs social més apropiat.

L’equip disposa d’un pla de contingència, que s’aplicarà en cas de necessitat, on es descriuen els consultoris on es centralitzarà l’atenció.

El divendres 10  i el dilluns 13 d’abril, ambdós festius,  es van obrir els Centres d’Atenció Primària (CAP) de Vilafranca, Sant Sadurní i 5 centres de l’EAP Penedès rural, els de Santa Margarida i els Monjos de 8 a 20h i els  de la Granada, Moja, Vilobí i Sant Martí Sarroca, en horari de matí,  per tal de poder garantir la continuïtat assistencial de tots aquells pacients i contactes que controlem telefònicament i fer les visites presencials necessàries.

 

Ens agradaria destacar el paper dels Ajuntaments que s’han mostrat molt predisposats a col·laborar en tot moment, agraïm que tots ells  hagin cedit mòbils als professionals sanitaris, per tal de  disposar de més línies telefòniques i poder realitzar  trucades de seguiment. Agraïm també altres iniciatives de suport social als municipis així com també la col·laboració en la intensificació de neteja i desinfecció dels consultoris. 

Agraïm també la donació de 180 litres de solució hidroalcohòlica de l’ajuntament d’Avinyonet, que vam repartir entre els equips de la comarca i la donació de pantalles protectores per als professionals, dels l’Ajuntament dels Monjos. Així com també la donació d’equips de protecció individual de l’Ajuntament de la Granada.

Agraïm la donació de mascaretes de les “dones de la república” de Santa Margarida i els Monjos.

Agraïm la donació  de mascaretes, guants i ulleres de protecció que l’Institut de l’Alt Foix va fer al CAP de Sant Martí, així com també la donació de bates quirúrgiques procedents del taller del restaurant Casanova del senyor Andrés Torres del barri de la Bleda.

 Agraïm la donació de pantalles protectores de la fundació Pinnae, i la donació de bates impermeables de l’empresa Silvalac.

 L’equip directiu de l’EAP Penedès rural agraeix  a tots els seus professionals sanitaris i no sanitaris, l’esforç, la generositat i la capacitat d’adaptació a la nova situació que han demostrat.

Hem de continuar treballant en equip i coordinats per tal de realitzar un desconfinament gradual i responsable.

 

 

 Sara Freixedas Bergés, Ascen Casado Martínez i Ton Trullàs Perez

Equip directiu de l'EAP Penedès rural

Document Actions