Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament d'Olèrdola aprova l'ordenança de l'Administració Electrònica

Busca facilitar la relació dels ciutadans amb l’Ajuntament, aprofitant les noves tecnologies

divendres 04 octubre 2013

Dins la densitat de temes tractats en la sessió de ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aquest dilluns, cal subratllar l’aprovació per unanimitat de la nova ordenança reguladora de l’Administració Electrònica. En l’exposició feta durant el ple, el regidor delegat de noves tecnologies, Xavier Serramià, resumia que l’objectiu d’aquesta ordenança era el de donar base legal a la relació dels veïns amb l’Ajuntament a través de les noves tecnologies de la informació.

Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, recordava que era un compromís electoral facilitar que els ciutadans puguin fer tràmits municipals aprofitant les avantatges de les noves tecnologies, sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de l’Ajuntament.(àudio)

El portaveu del grup municipal de CiU, Josep Maria Sánchez, també posava l’accent en la importància de facilitar al màxim als ciutadans l’accés a la informació. (àudio)

En l’exposició de motius de la mateixa ordenança s’assenyala que es vol garantir un ús efectiu de les eines electròniques que durant aquests darrers anys s’han anat incorporant a l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar la seva actuació administrativa i els serveis que l’administració té encomanats. També es pretén facilitar les relacions amb la ciutadania per mitjans telemàtics, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets i deures en aquesta matèria.

També s’indica que es fa necessària la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i el conjunt de l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de l’organització municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els procediments hauran de ser accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.

També s’ha considerat necessària l’aprovació d’aquesta ordenança per tal de donar entitat jurídica a eines tecnològiques que ha anat adquirint l’Ajuntament d’Olèrdola com ara el Catàleg de tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics, que es difondrà a través de la seu electrònica, com també a travésd’altres mitjans com la pàgina web municipal. L’ordenança regula la identificació, accés a la informació i presentació d’escrits per part dels ciutadans utilitzant aquests mitjans telemàtics, així com la difusió de la informació administrativa per mitjans electrònics i el registre, arxiu i accés als documents electrònics.

Document Actions