Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Diputació finalitza el Pla director d’equipaments municipals d’Olèrdola

El Pla assenyala que “no es detecten mancances importants i aquelles que es diagnostiquen, l’Ajuntament ja està en vies de solucionar-les”

dijous 27 febrer 2020

 

Redacció/Diputació

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Olèrdola el Pla director d’equipaments del municipi, una eina de planificació que recull les necessitats i les disponibilitats del municipi en matèria d'equipaments. El treball fa una diagnosi de la xarxa existent amb propostes de línies estratègiques d’actuació per tal d’aconseguir uns equipaments que permetin oferir un adequat servei a la població.

El municipi d’Olèrdola, integrat per tres nuclis principals, dues urbanitzacions i diversos disseminats amb una població total de 3.692 habitants, disposa d'una important xarxa d’equipaments que pel que fa a dotacions, superen els estàndards en comparació amb poblacions similars. Així, d’acord amb el que recull el Pla, no es detecten mancances importants i aquelles que es diagnostiquen, l’Ajuntament ja està en vies de solucionar-les.

El Pla director d’equipaments, en aquest cas, aposta per una estratègia que combina dues línies d’acció. D’una banda, es proposa posar en valor la xarxa d’equipaments de proximitat que es disposa alhora que es proposa incrementar i especialitzar l’activitat d’alguns d’aquests equipaments amb major potencial per tal de donar un servei més global a la totalitat del municipi, generant així centralitats en un o altre nucli en funció de l’activitat que s’ofereixi.

D’altra banda, i paral·lelament, es proposa incrementar la connectivitat tova per a vianants i bicicleta entre els diversos nuclis per potenciar una mobilitat sostenible i segura que aproximi els diferents serveis especialitzats també als més joves i facilitin la cohesió del territori.

Més enllà de les actuacions previstes pel consistori i recollides al pla, el treball proposa també accions de millora de gestió, redacció d’estudis previs i de viabilitat per algunes de les actuacions i potenciació de l’oferta d’activitat en els equipaments existents. Les actuacions proposades, que en conjunt tenen un cost estimat d’entre tres i tres milions i mig d’euros a realitzar en un termini de deu anys, es plantegen amb criteris d’optimització dels espais i concentració de les activitats i rendibilitzar al màxim el patrimoni municipal existent.

El treball facilita a l’equip de govern la presa de decisió i la priorització i planificació de les actuacions a realitzar en els equipaments municipals durant els propers anys, esdevenint un full de ruta respecte les actuacions a realitzar en matèria d’equipaments.

Document Actions