Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament d'Olèrdola adequa l'organització dels seus recursos humans a la situació excepcional garantint els serveis més essencials

S’aplica un sistema de teletreball i l’atenció ciutadana només es contempla per urgències i amb cita prèvia

dimarts 17 març 2020

 

Davant l’emergència sanitària provocada per l’extensió del coronavirus, l’Ajuntament d’Olèrdola aplica des d’aquest dilluns mesures organitzatives que comporten la reducció del treball presencial a les dependències municipals per part dels seus treballadors, tot garantint a la ciutadania del municipi la prestació dels serveis més essencials. Per a fer-ho, s’ha afavorit l’aplicació d’un sistema de teletreball que fa compatible el manteniment de serveis amb el requeriment de confinament per a contribuir a contenir la propagació de la pandèmia.

Anna Rovira, arquitecte municipal i membre dels serveis tècnics de l’Ajuntament, subratlla que només s’atendran presencialment a les oficines de l’Ajuntament aquelles urgències inajornables relacionades amb padró , registre civil i serveis socials. L’Ajuntament garanteix aquesta atenció , concertada amb cita prèvia, en horari d’atenció al públic.(àudio)

L’organització municipal es veu afectada durant aquests dies, però es garanteix la prestació de serveis de neteja viària, enllumenat, neteja d’edificis, jardinera i recollida de residus domiciliaris.(àudio)

D’acord amb l’empresa adjudicatària, amb les mesures necessàries per a prevenir contagis entre els treballadors i la població en general, s’acabaran les obres que afecten a la senyalització i pavimentació dels carrers. Això comporta que es preveu la finalització dels treballs d’instal·lació de passos elevats de vianants i de reductors de velocitat. Obres que es preveien iniciar en breu, com el soterrament de línies a la plaça Tedèum, el camí de vianants del barri de Can Ferran a Sant Pere Molanta o la reparació de voreres, es posposen.(àudio)

A causa de problemes tècnics amb el servidor d'arxius sonors, el servei de ràdio a la carta està temporalment inactiu. Disculpeu les molèsties

 

RESUM DE L’AFECTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS:

ATENCIÓ CIUTADANA:

-        S’atendrà les consultes i els tràmits de la ciutadania  via telefònica i telemàtica. Si hi ha algun tràmit imprescindible i urgent que no pot esperar, de padró, de registre civil o de serveis socials, s’atendrà presencialment però amb concertació de cita prèvia (trucant a l’Ajuntament).

-        La resta de serveis de les oficines municipals realitzaran les tasques des de casa (teletreball)

GUÀRDIES MUNICIPALS:

-        Es realitzaran torns per respondre davant les urgències que puguin sorgir

BRIGADA MUNICIPAL:

-        Es faran torns per poder realitzar obres de manteniment i reparació, urgències i acabar obres a la via pública que estiguin iniciades.

OBRES QUE ES REALITZEN A LA VIA PÚBLICA:

-        S’acabaran aquelles obres iniciades que afectin a la pavimentació i senyalització de carrer per evitar que es puguin ocasionar accidents o perjudicis als vehicles que hi hagin de circular. Es prendran totes les mesures de protecció necessàries per evitar contagis entre els treballadors i la població en general.

-        S’ajornarà l’inici de les obres previstes a curt termini fins que es pugui retornar a la normalitat

ALTRES SERVEIS BÀSICS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT:

-        Neteja viària: es continuarà mantenint el servei de neteja viària en la mesura que es pugui i prenent les precaucions necessàries-

-        Enllumenat: es realitzaran les tasques de manteniment i reparació d’avaries en la mesura que es pugui i prenent les precaucions necessàries.

-        Neteja d’edificis municipals: es modificarà una mica els serveis per reforçar la neteja en aquells edificis que més ho requereixin (consultoris mèdics, oficines municipals...)

-        Jardineria: es realitzaran serveis mínims i emergències, en la mesura que sigui possible i prenent les precaucions necessàries. Se suspèn el servei de recollida de poda.

-        Recollida de residus domiciliaris i recollida de mobles: se seguirà prestant el servei però és possible que hi hagi modificació en els horaris degut a les mesures de protecció que s’han de prendre.

Document Actions