Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les obres d’urbanització del carrer Major ja estan adjudicades i començaran en menys d’un mes

S’ha aprovat el pla de Seguretat i Salut de les obres i el ple desestimava al·legacions contra les contribucions

dijous 10 abril 2014

Les obres per completar la urbanització del carrer Major de Sant Miquel ja estan adjudicades i es preveuen iniciar en les properes setmanes, entre finals d’aquest mes d’abril i principis de maig. Així ho ha exposat l’alcalde, Josep Tort, que ha destacat que en la Junta de Govern Local de dilluns es va aprovar el pla de Seguretat i Salut per iniciar les obres, un dels darrers tràmits abans no comencin els treballs. Aquest acord es prenia minuts abans de que el ple extrordinari, celebrat el mateix dilluns després de la Junta de Govern Local, desestimés els quatre recursos de reposició interposats per particulars contra l’acord d’imposició de contribucions especials per finançar les obres d’urbanització. L’alcalde explicava que els veïns estaven en el seu dret de presentar aquests recursos i que la seva desestimació es fonamentava en motius tècnics. Josep Tort també assenyalava que l’inici de les obres no s’ha vist alentit per la resposta a les al.legacions.(àudio)

A l’hora de rebutjar els recursos presentats, des de l’Ajuntament s’assenyala que les obres d’urbanització estan recepcionades tàcitament per l’Ajuntament, “i per tant, es pot finançar l’actual projecte amb contribucions especials”. En resposta a un dels recursos, també s’indica que el tram del carrer Major amb confluència amb el carrer Josep Tarradelles “són clarament obres de millora del carrer i suposen un increment de valor de les finques i, per tant, poden ser objecte de les contribucions especials, conforme el disposat a l’article 4 de l’Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials”.

En reiteració al ja exposat en l’acord de Ple de 27 de gener de 2014, l’acord del ple extraordinari d’aquest dilluns també assenyala que “cal considerar que hi ha

algunes obres contemplades en el projecte que ja s’han executat i que la liquidació definitiva de les obres no es farà sobre el preu del pressupost del projecte sinó sobre les certificacions”. Josep Tort posa l’accent en aquesta probabilitat i apuntava quer es podrien registrar millores pels veïns. També valorava que, tot i que serà difícil, no descarta que els treballs puguin començar abans d’acabar aquest mes d’abril.(àudio)

L’acord de desestimar les al·legacions es va prendre per unanimitat. Josep Maria Sánchez, portaveu del grup municipal de CiU, assenyala que el pagament de contribucions és d’obligat compliment pels veïns per a fer les obres d’urbanització. També resumia que els veïns disposen de facilitats en els terminis de pagament i que el rebuig a les seves al·legacions és fruit de l’aplicació d’un criteri tècnic.(àudio)

Segons l’anunci de licitació, la durada del contracte és de 3 mesos. El projecte contempla la realització de les obres d’adequació de la urbanització del vial entre el carrer Font de l’Ametlló i el carrer Tarradellas a Sant Miquel d’Olèrdola.

Les obres d’urbanització inclouen la pavimentació del vial amb aglomerat asfàltic amb una amplada de 7m i la realització de les voreres amb una amplada de 1,50m. La vorera entre el carrer de la Font de l’Ametlló i carrer del Font de l’Avellaner que ja està executada no es modifica. L’actuació també contempla la connexió de nous embornals a la xarxa de clavegueram. El contracte també inclou una modificació per a completar la urbanització del carrer de la Font de l’Avellaner.

El contracte s’ha adjudicat per un preu de 65.559€, IVA inclòs, la qual cosa suposa una baixa propera al 30% respecte el preu de licitació.

Document Actions