Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds d’ajuts extraordinaris per la COVID-19 es poden presentar telemàticament

Des de la web de l’Ajuntament es pot accedir a tota la informació del tràmit i al model de sol·licitud

divendres 19 juny 2020

 

L’Ajuntament d’Olèrdola recorda que les sol·licituds d’ajuts extraordinaris per a fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19 es poden presentar telemàticament.

Des de la web de l’Ajuntament, a més de poder consultar les bases de la convocatòria, es pot accedir a tota la informació i al model de sol·licitud per a presentar el tràmit.

El període de presentació de sol·licituds començava a comptar des del 13 de juny,  l’endemà de la publicació de les bases al BOPB, i finalitzarà “un mes després de l’aixecament de l’estat d’alarma”.

El propòsit de la convocatòria és el de contribuir a que les famílies que han vist minvats els seus ingressos per la crisi tinguin els serveis bàsics coberts. La convocatòria preveu un únic pagament de fins a 1.300 € per sol·licitud sumant les tres línies establertes d’ajuts(habitatge, subministraments, i alimentació i higiene). Per a pagar el lloguer o fer front al pagament de la hipoteca, s’ha fixat un topall de fins a 700 €. En concepte de subministraments(incloent accés a internet), es podran percebre fins a 300 €. I per alimentació bàsica i higiene, la quantitat màxima a percebre podrà ser també de 300€.

Les sol·licituds de les prestacions econòmiques urgents derivades de la COVID-19 s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Olèrdola, omplint un instància específica que es troba en l’annex de les bases i que es pot obtenir a la web municipal. La seva presentació s’haurà de fer primordialment pels mitjans telemàtics establerts i també per correu administratiu. Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport telefònic a la presentació telemàtica de la sol·licitud, trucant al telèfon  93 890.35.02 o enviant correu electrònic a olerdola@olerdola.cat. En cas que sigui impossible la presentació telemàtica, el personal de l’OAC donarà cita al sol·licitant per a poder-ho fer de manera presencial.

Document Actions