Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Limitacions en l’ús d’aigua per la situació d’alerta per sequera

Un BAN d’Alcaldia signat aquest dimecres fixa limitacions en el reg de jardins, de zones verdes i en l’ompliment de piscines

dimecres 25 gener 2023

 

 L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, ha signat aquest dimecres un BAN on s'informa de l'aplicació al municipi de limitacions en l'ús d'aigua a causa de la situació d'alerta per sequera. Les limitacions afecten a usos lúdics, ornamentals, agrícoles i industrials. Reproduïm a continuació del BAN: 

 

En compliment del que estableix el punt “5.4.2. Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Alerta” del “Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. Districte de conca fluvial de Catalunya” aprovat en l’ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, l’Ajuntament d’Olèrdola informa que són d’aplicació les següents limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població degut a la situació del municipi d’Olèrdola en estat d’Alerta per sequera:

 

L’ús d’aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents, que apliquen a tots els orígens excepte quan s’indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar l’Administració competent en la gestió del servei d’abastament domiciliari.

  1. a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3 /ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

 

  1. b) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.
  1. c) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

  1. d) Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
  2. e) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 

- El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

- El primer ompliment de piscines de nova construcció.

- En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense

connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

  1. f) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

- També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

  1. g) L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica. h) Les administracions locals poden establir en els seus Plans d’emergència en situacions de sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.

 

Lucas Ramírez Búrdalo

Pots cosultar el BAN aquí

 

 

Document Actions