Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Projecte d’obres per a la implantació i renovació dels serveis a Can Trabal

El projecte l'ha realitzat la Diputació i contempla actuacions que suposen una inversió de 4'7 M

dijous 03 febrer 2022

 

La Diputació de Barcelona ha realitzat un projecte d’obres per a la implantació i renovació de serveis a la urbanització Can Trabal. El projecte, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, ha de permetre l’execució de les obres mínimes a la urbanització per ser recepcionades per l’Ajuntament. La gestió actualment es realitza  mitjançant el sistema de compensació.

El projecte defineix les obres necessàries per a l’arranjament de la urbanització com son una nova xarxa d’aigües residuals amb previsió de connexió a la futura estació depuradora a executar per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, la millora de la xarxa d’abastament d’aigua per garantir pressions òptimes i possibilitar cobertura d’hidrants i la renovació de l’enllumenat públic.

El projecte també inclou un nou itinerari de vianants situat a nivell de calçada per millorar l’accessibilitat i aprofitar la reposició necessària de paviment a la franja on s’executen les noves xarxes de serveis. Finalment, el projecte contempla la regularització de totes les calçades així com la reposició de les voreres afectades. El conjunt d’actuacions contemplen una inversió de 4.742.739 euros.

El projecte d’obres sorgeix del treball de diagnosi i estratègies d’actuació urbanística a la Urbanització Can Trabal elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2018, on s’estableixen les actuacions i característiques urbanístiques mínimes a executar i es desenvolupen les actuacions necessàries en la vialitat pública i xarxes de serveis de la urbanització.

El  projecte d'obres ara està sent revisat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i s'executarà sempre i quan sigui aprovat per l'assemblea de la Junta de Compensació de Can Trabal.

 

 

Document Actions