Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’aproven les convocatòries de 3 processos de selecció de personal a l’Ajuntament d’Olèrdola

Per a crear la borsa de treball de vigilants municipals i per a cobrir interinament i crear les borses de treball de les places d’educador/a social i de tècnic/a de medi ambient

dilluns 15 abril 2019

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunida en la sessió ordinària del dilluns 8 d’abril, aprovava la convocatòria i les bases específiques que han de regir els procediments de selecció d’un/a tècnic/a de Medi ambient i d’una plaça d’educador/a social, en règim de funcionari/ària interí/ina. La convocatòria dels dos processos selectius també inclou la creació de borses de treball en cadascuna d’aquestes dues places per a cobrir les substitucions i vacants que es puguin produir.

Les dues places són de categoria A2. En el cas de la plaça d’educador/a social, la jornada laboral establerta és de 18’75 hores setmanals. En la de tècnic/a de medi ambient, la jornada laboral és de 22’5 hores setmanals.

El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació als diaris oficials.

Una altra convocatòria relacionada amb selecció de personal a l’Ajuntament d’Olèrdola, aprovada aquest mes d’abril, fixa les bases específiques que han de regir el procediment de selecció de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de vigilants municipals. En aquest cas , l’acord es prenia per Decret de l’Alcaldia, de data de 9 d’abril, i el termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza abans que en els dos anteriors procediments: en 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria a la web municipal. Així, el termini finalitza el dimarts 23 d’abril.

El text dels anuncis i les corresponents bases específiques de les tres convocatòries es poden consultar en l’apartat de serveis municipals de la web de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Document Actions