Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut millora els mapes interactius COVID-19 que proporcionen informació actualitzada sobre la pandèmia

Fins aquest dimarts, al municipi d’Olèrdola s’han registrat 4 casos positius i 31 casos sospitosos

dimecres 29 abril 2020

El Departament de Salut ha realitzat canvis i millores en l'actualització i visualització de les dades dels mapes interactius de casos COVID-19 amb l'objectiu d'obtenir una millor descripció i anàlisi del nombre de casos positius i de casos sospitosos arreu de Catalunya.

Aquestes dades estan disponibles a l'apartat dels mapes interactius de Dades Actualitzades SARS-COVID-19 que ha dissenyat l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a partir de les dades del registre RSAcovid19 del Departament de Salut. Els mapes van entrar en funcionament el passat 28 de març per oferir informació actualitzada a la ciutadania sobre l'evolució de la pandèmia arreu del territori català. Fins el moment han acumulat més de 670.000 visualitzacions.

Els mapes interactius de casos per municipis i per les demarcacions sanitàries conegudes com Àrees Bàsiques de Salut (ABS) mostren el nombre de casos acumulats -des de l'inici de la pandèmia fins la data de l'última actualització de les dades- que han donat positiu després de realitzar una prova diagnòstica de PCR o un test ràpid.

S’inclouen també les xifres sobre els casos sospitosos acumulats -fins la data de la consulta- que és una de les novetats que incorporarà el sistema. Els casos sospitosos són els d'aquelles persones que, davant la presència de símptomes, han estat classificades com a possible cas per un/a professional, però no tenen una prova diagnòstica de PCR o test ràpid amb resultat positiu.

Els mapes interactius de casos per municipis i ABS contenen a més el càlcul de les taxes ajustades per sexe i edat i les taxes crues dels casos positius acumulats per cada 10.000 habitants.

En el cas d’Olèrdola, amb dades d’aquest dimarts 28 d’abril, s’havien confirmat 4 casos positius. Els casos sospitosos eren 31.

Cal destacar que tant els casos positius com els casos sospitosos són casos activats pel  servei de vigilància epidemiològica. Així mateix, les dades que es mostren són aquelles en les quals s'ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària. Per mantenir la privacitat de les dades, només es mostren els municipis amb més de 200 habitants.

Les dades dels mapes poden ser també descarregades com a dades obertes al portal web de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya on es pot trobar més informació sobre els efectes del coronavirus en els àmbits sanitari, laboral, econòmic o de mobilitat, entre d'altres.

Finalment, cal afegir la novetat de la publicació del Mapa de mortalitat per comarques. La font d’informació per a aquest mapa és també el registre RSAcovid19 del Departament de Salut, incloent les dades de defuncions notificades per part de les empreses de serveis funeraris, en les quals es declara el nombre de casos de mort per COVID-19, tant de casos positius com de sospitosos. S’hi presenta el nombre de defuncions acumulades fins la data d’actualització, la taxa estandarditzada i la taxa crua per 10.000 habitants. Les dades es mostren per àmbit comarcal per evitar la identificació de les persones difuntes i garantir-ne la confidencialitat.

Així mateix, aquesta informació s’ha complementat amb un Mapa de calor per defuncions per regions sanitàries que també conté informació desglossada per gènere i per edat. Es pot consultar a l’apartat "Anàlisi de les últimes dades" que ja comptava amb una secció de seguiment de casos i amb un mapa de calor de casos per regió sanitària per gènere i per edat.

Document Actions