Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripció al cens municipal d'animals de companyia

Informació sobre el tràmit obligatori d'inscricpió dels animals de companyia en el cens d'animals municipal

Tinc un animal de companyia. Quines són les meves obligacions?

Els gossos, gats i fures, són animals considerats domèstics i, per tant, han d’estar identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat i han de portar de manera permanent pels espais o vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.

L'ordenança municipal que regula la tinença d'animals estableix un seguit de responsabilitats sobre les persones propietàries d'animals de companyia. Així doncs, l'article 5 de l'ordenança defineix les obligacions bàsiques que adquireixen les persones propietàries d'aquests animals, i que són:

  1. Garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions higiènic sanitàries, de benestar i seguretat adequades a la seva espècie.
  2. La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
  3. Identificar els animals amb microxip homologat, el qual és indispensable per a inscriure’l al registre censal municipal.
  4. Inscriure l’animal al registre censal de l’Ajuntament d’Olèrdola, en el cas que hi resideixi habitualment, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement o adquisició de l’animal. Caldrà que el propietari / posseïdor de l’animal porti sempre a sobre el carnet acreditatiu atorgat per l’ajuntament o que l'animal porti la seva identificació i/o xapa censal sempre que circuli per la via pública.

Tràmit d'alta/baixa d'un animal de companyia en el cens municipal:

Descripció del tràmit:

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia han d’inscriure obligatòriament els animals al registre censal del municipi on resideix l’animal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.

Així mateix, si som propieatris d'un animal de companyia i aquest mor, caldrà comunicar la baixa per defunció a l'Ajuntament.

Qui ho pot tramitar?
Qualsevol persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia ( gossos, gats i fures).

Preu: 
Gratuït

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. S’ha de procedir a censar l’animal en un termini màxim de 3 mesos a comptar de la data de naixement o a partir de 30 dies des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència d’un altre municipi al municipi d’Olèrdola.

Quins requeriments específics hi ha?
S’ha de ser major d’edat.
L’animal de companyia ha d'haver estar identificat prèviament amb microxip homologat.

Temps mitjà de resolució: 
2 dies a comptar des de la data de la sol·licitud. Es lliurarà a la persona propietària o posseïdora un document acreditatiu que s’haurà de portar permanentment quan l’animal circuli per la via pública.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

La inscripció es farà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat farà constar com a mínim les dades de la persona propietària o posseïdora (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon), així com també les dades de l’animal que es pretengui inscriure (espècie, raça, sexe, nom, data de naixement i sistema d’identificació).

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC D'ALTA D'ANIMAL DE COMPANYIA AL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS

Adjunt a la sol·licitud de petició d'alta en el cens d'animals caldrà que el propietari adjunti la següent documentació:

- DNI del propietari

- Document acreditatiu d'identificació de l'animal ( cartilla veterinària i/o targeta d'identificació.

Nota: Si es tracta d'un gos considerat potencialment perillós caldrà observar també la informació específica detallada en el tràmit de llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos.

- En cas de defunció, caldrà aportar el certificat del centre veterinari on consti la defunció de l'animal i la incineració del mateix.

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Document Actions