Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos

Tràmit obligatori si ets propietari i/o passejador d'un gos considerat de raça potencialment perillosa

Descripció del tràmit:

És el tràmit que cal que realitzi el propietari o posseïdor d’un gos considerat potencialment perillós segons Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos o segons l’annex II del RD 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, a excepció que es tracti de gossos pigall o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts.

Qui ho pot tramitar?
Qualsevol persona propietària o posseïdora d’un gos potencialment perillós, empadronada al municipi.

Preu: 
Cost del servei associat a la taxa municipal establerta. 30,92€

Període de la sol·licitud
Tot l’any. S’ha de procedir a la tramitació de la llicència en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de naixement o des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència.

Quins requeriments específics hi ha?
S’ha de ser major d’edat
S’ha de tenir el gos inscrit en el registre censal del municipi.
S’ha de tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00€, la qual ha de fer referència a les dades d’identificació de l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una vigència mínima d’un any.
No es pot haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del decret 170/2002, d’11 de juny.
S’ha de posseir el certificat de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del decret 170/2002, d’11 de juny.
S’ha de tenir un certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de juny, i en relació als delictes que s’hi esmenten.

Temps mitjà de resolució:
3 mesos a comptar des de la data de la sol·licitud.

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

La inscripció es farà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat farà constar com a mínim les dades de la persona propietària o posseïdora (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon), així com també les dades de l’animal que es pretengui inscriure (espècie, raça, sexe, nom, data de naixement i sistema d’identificació).

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC DE LLICÈNCIA DE CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Adjunt a la sol·licitud de petició d'alta en el cens d'animals caldrà que el propietari adjunti la següent documentació:

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Document Actions