Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La gestió del cementiri de Moja

Coneix la gestió del Cementiri, el seu reglament i les taxes aplicades al servei públic

Per tal de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel que fa a la gestió dels serveis bàsics que han d'oferir els municipis, en data 1 de juny de 2011 l’Ajuntament d’Olèrdola i la Parròquia de Sant Jaume de Moja del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, van signar un contracte d'arrendament per tal que l'Ajuntament d'Olèrdola es pogués fer càrrec de la gestió del cementiri de Moja amb caràcter públic. Aquest contracte estableix que l’Ajuntament gestionarà el servei públic del cementiri en base a l’establert a la normativa de gestió.

El citat contracte d'arrendament també estableix que la cessió del cementiri a l'Ajuntament serà per un període de 30 anys a comptar des del dia 19 de setembre de 2011. A partir de la finalització d'aquest període de cessió l'Ajuntament i el Bisbat podran negociar un altre contracte d'arrendament que permeti a l'Ajuntament la gestió del servei municipal de cementiri.

En data 5 de desembre de 2011, i un cop aprovada la cessió per a la gestió municipal, es va aprovar definitivament el Reglament del servei públic de cementiri, que defineix els aspecte de la gestió del servei, les obligacions de l'Ajuntament, els horaris d'obertura, així com tot allò relatiu als drets funeraris, la seva adquisició, transmissió, entre d'altres aspectes. Podeu consultar el text íntegre del reglament municipal a través del següent enllaç a la seu electrònica de l'Ajuntament:

Reglament del Servei municipal de cementiri.

Així mateix, les ordenances fiscals també estableixen anualment la taxa per la prestació del servei municipal de cementiri, que inclou l'import de les taxes per les inhumacions en nínxols i en columbaris, així com també la taxa anual de manteniment per a la conservació dels elements del cementiri municipal. Podeu consultar les taxes del servei a través de les ordenances fiscals aprovades, que estan publicades en el següent enllaç de la seu electrònica de l'Ajuntament:

Ordenances fiscals.

Document Actions