Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria d'ajuts per material escolar, curs 2023-2024

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de setembre de 2023, preferentment de manera telemàtica.

Objecte de la convocatòria: Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d’ajuts, des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, pel material escolar dels alumnes que cursen segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, durant el curs escolar 2023-2024, que estiguin escolaritzats en centres educatius de caràcter públic, amb el requisit de que tota la família o la unitat de convivència que sol·liciti l’esmentat ajut estigui empadronada al municipi d’Olèrdola i els/les alumnes tinguin la condició d’infant en situació socioeconòmica desfavorida, d’acord amb el que estableix al Reglament de Prestacions Socials de l’Ajuntament d’Olèrdola, aprovat pel Ple de 27 de juny de 2016

Les sol·licituds es poden presentar des de la publicació de les bases de la convocatòria al BOPB (07/09/2023) i fins els 30 de setembre de 2023. Qualsevol sol·licitud presentada prèviament o posteriorment al termini habilitat per a la presentació serà considerada extemporània.

BASES DE LA  CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD 

Formes de tramitació:

Les sol·licituds s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Olèrdola(instància específica annex 1) La seva presentació s’haurà de fer primordialment pels mitjans telemàtics establerts per la Llei 39/2015 i també per correu administratiu. Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport telefònic a la presentació telemàtica de la mateixa, trucant al telèfon 93 890 35 02 o bé enviant un correu electrònic a olerdola@olerdola.cat. En cas d’impossibilitat manifesta de presentació telemàtica, el personal de l’OAC donarà cita al sol·licitant per a poder-ho fer de manera presencial.

ACCÉS AL TRÀMIT DE SOL·LICITUD 

Avís: Caldrà aportar com a documentació adjunta a la sol·licitud tota aquella documentació que s'especifica en el model específic, al marge del propi model  de sol·licitud degudament signat.

 

Document Actions