Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripcions pel curs 2020/21

Benvolguts/des pares i mares,

Si el proper curs el vostre infant inicia l’ensenyament en un centre d’educació infantil i primària,  us comuniquem que les dates de preinscripció de l’alumnat a l’educació infantil de segon cicle són del 13 al 22 de maig de 2020.

Aquest any, a causa de les circumstàncies extraordinàries que ens està tocant viure per la Covid-19, el procés de preinscripció tindrà una tramitació diferent, ja que es promou la preinscripció telemàtica, a partir del dia 13 de maig, i es podrà fer tot online a través del portal www.preinscripció.gencat.cat, on es farà servir el formulari telemàtic i s’enviarà la documentació necessària (escanejada o fotografiada) al correu electrònic oficial del centre demanat en primera opció.

Per aquelles famílies que puguin tenir dificultats en fer el tràmit telemàtic o no disposin dels mitjans necessaris, s’habiliten els dies 19 al 22 de maig, ambdós inclosos, per fer la preinscripció de manera presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció, trucant per telèfon o  a través del correu electrònic del centre escolar.

La cita prèvia també serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.

Per poder realitzar la preinscripció presencial amb seguretat, s’hauran de seguir les següents instruccions:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’’emplenar al centre, és recomanable que cadascú porti el seu propi bolígraf.
 • És recomanable portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

A la pàgina web del Departament d’Educació,www.gencat.cat/preinscripcio,us podeu informar de tot el procés de preinscripció i de la documentació que cal aportar amb la sol·licitud.

Igualment podreu trobar tota la informació sobre la preinscripció a la página web de les escoles del municipi.

El període de matriculació serà del 13 al 17 de juliol. El centre escolar us informarà de com es gestionarà aquest tràmit.

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

Les escoles d’ensenyament infantil de segon cicle i primari del municipi són les indicades a continuació, a les quals us podeu adreçar per a sol·licitar la cita prèvia, per poder fer la tramitació de la preisncripció de manera presencial:

ESCOLA ROSSEND MONTANÉ      

C/Wilson, 2-8          

Sant Pere Molanta          

Directora: Àngels Urgell                              

Telf. 93 818 18 44                                            

e-mail: a8022367@xtec.cat                               

Web: http://www.rossendmontane.cat    

 

ESCOLA CIRCELL

C/ Rafael Casanova, s/n

Moja

Directora : Olga Roig

Telf. 93 817 14 52

e-mail:ceip-circell@xtec.cat       

Web: http://www.escolacircell.cat

 

L’horari per trucar i demanar cita prèvia serà de 9:00 a 17:00h, de dilluns a divendres.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

 1. Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 2. Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE o el passaport, i si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.)
 3. De forma extraordinària les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
 4. Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
 5. Targeta sanitària individual de l'alumne(TSI ), si se’n té.
 6. Documentació acreditativa dels criteris al·legats.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s'hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificació de l'alumne/a; tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en algun centre educatiu de qualsevol titularitat disposen d'aquest identificador. És una dada obligatòria, si el desconeixeu es recomana demanar-lo al centre. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya, encara no disposen d'aquest identificador.

S'aconsella omplir el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre un missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.  Aquest codi ( i el núm. del DNI, NIE o passaport del primer tutor/a) són necessaris per consultar per internet els resultats de la preinscripció.

Requisits

Condicions d’edat per a la matrícula

 • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2020 compleixen els 3 anys.
 • Es poden matricular al primer curs d’educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2020 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.
 • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2020 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Taxes

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció o al de matriculació.

Citeris de prioritat

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places de cada centre, s’apliquen els criteris de prioritat (primer el criteri específic, després, els criteris generals i els criteris complementaris).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat la trobareu seguint el següent enllaç.

Alumnes amb necessitats educatives especials

Els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus  de la conducta, o amb malalties degeneratives greus s'escolaritzen si es considera adequat en centres educatius ordinaris. L'escolarització en centres d'educació especial es duu a terme quan, un cop avaluades les necessitats educatives de l'alumne/a, i atenent els criteris que estableix l'article 19.6 del Decret 75/2007 , es considera la resposta educativa més adequada.

Jornada de portes obertes als centres escolars

Les escoles del municipi no celebren jornades de portes obertes. Les famílies interessades poden posar-se en contacte amb el centre escolar per demanar més informació i una visita al centre.

Document Actions