Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripcions pel curs 2021/22

Benvolguts/des pares i mares,

Si el proper curs el vostre infant inicia l’ensenyament en un centre d’educació infantil i primària,  us comuniquem que les dates de preinscripció de l’alumnat a l’educació infantil de segon cicle són del 15 al 24 de març de 2021.

Enguany la sol·licitud de preinscripció és telemàtica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web https://preinscripcio.gencat.cat.

Caldrà escanejar o fotografiar, per ambdues cares, tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places, i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, per tal de poder-los adjuntar.

 Per aquelles famílies que puguin tenir dificultats en fer el tràmit telemàtic o no disposin dels mitjans necessaris, caldrà que es posin en contacte amb el centre que hagin escollit en primera opció, trucant per telèfon o  a través del correu electrònic del centre escolar.

 A la pàgina web del Departament d’Educació, anteriorment esmentada, us podreu informar de tot el procés de preinscripció i de la documentació que cal aportar amb la sol·licitud, així com també trobareu una guia per a la preinscripció en línia i matriculació del curs 2021-2022. Així mateix, aquesta informació es podrà consultar a la web de l’Ajuntament:

http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/ensenyament/escoles/inscripcions-a-les-escoles-de-primaria

Les escoles d’ensenyament infantil i primari del municipi són les indicades a continuació, a les quals us podeu adreçar per a sol·licitar informació o demanar una visita al centre, ja que no es farà jornada de portes obertes, sinó que s’atendrà individualment a les famílies interessades:

ESCOLA ROSSEND MONTANÉ               ESCOLA CIRCELL

C/Wilson, 2-8                                                   C/ Rafael Casanova, s/n

SANT PERE MOLANTA                                               MOJA

Directora: Àngels Urgell                                     Directora : Isabel San José

Telf. 93 818 18 44                                             Telf. 93 817 14 52

e-mail: a8022367@xtec.cat                                e-mail:escolacircell@escolademoja.com

Web: http://www.rossendmontane.cat             Web: https://agora.xtec.cat/ceip-circell/

A la web dels centres educatius trobareu informació sobre la preinscripció.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc els documents següents:

  1. Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE o el passaport, i si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.)
  3. De forma extraordinària les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  4. Document nacional d’identitat de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
  5. Targeta sanitària individual de l'alumne(TSI ), si se’n té.
  6. Documentació acreditativa dels criteris al·legats.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s'hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l'identificació de l'alumne/a; tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en algun centre educatiu de qualsevol titularitat disposen d'aquest identificador. És una dada obligatòria, si el desconeixeu es recomana demanar-lo al centre. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya, encara no disposen d'aquest identificador.

S'aconsella omplir el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre un missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.  Aquest codi ( i el núm. del DNI, NIE o passaport del primer tutor/a) són necessaris per consultar per internet els resultats de la preinscripció.

Requisits

Condicions d’edat per a la matrícula

  • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2021 compleixen els 3 anys.
  • Es poden matricular al primer curs d’educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2021 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.
  • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2021 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Taxes

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció o al de matriculació.

Citeris de prioritat

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places de cada centre, s’apliquen els criteris de prioritat (primer el criteri específic, després, els criteris generals i els criteris complementaris).

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat la trobareu seguint el següent enllaç.

Jornada de portes obertes als centres escolars

Les escoles del municipi no celebren jornades de portes obertes. Les famílies interessades poden posar-se en contacte amb el centre escolar per demanar més informació i una visita al centre.

Document Actions