Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accés a la documentació

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

La documentació afectada per normatives legals que així ho prevegin es considerarà reservada. Caldrà justificar la petició de consulta de la documentació reservada, que serà autoritzada o denegada per l’òrgan competent. Així mateix, l'Administració està obligada a motivar la denegació de les consultes. En casos d'excepcions a la reserva, l'Administració també aportarà els arguments que la permetin.

Podeu demanar l'accés a la informació obrant a l'arxiu a través de la petició per Internet:

SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ ARXIVÍSTICA

Document Actions