Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consulta de documents

Els articles 51 a 57 del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM) d’Olèrdola, aprovat l’any 2013, regulen la consulta i accés a la documentació i a la informació.

CONSULTA EL REGLAMENT D'ARXIU MUNICIPAL

La sol·licitud de consulta a l’Arxiu municipal es farà mitjançat instància genèrica en la qual s’haurà d’especificar la documentació sol·licitada. Les dades personals que s’hi referenciïn rebran el tractament que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals.

La consulta al SAM d’Olèrdola és gratuïta, tret únicament dels casos que preveuen les ordenances fiscals aprovades pel Ple municipal.

Podeu sol·licitar la consulta de documents arxivístics a través de la petició per Internet:

SOL·LICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTS

Document Actions