Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Lloguer de material municipal

Condicions específiques i sol·licitud de lloguer de material municipal
 Descripció del tràmit:
 És el tràmit que cal realitzar si es vol llogar material municipal per a la realització d'actes públics i/o privats.

Quin material es pot llogar i quin és el seu preu?

(Preus fixats d'acord a allò especificat en l'Ordenança fiscal número 40)

 • Taules grans 220x67: 0,70 euros/unitat/dia
 • Taules petites 70x50: 0,40 euros /unitat / dia           
 • Cadires: 0,20 euros / unitat / dia            
 • Equip de so: 100 euros / unitat / dia           
 • Escenari fix: 250 euros / unitat / dia             
 • Escenari mòbil: 125 euros / unitat / dia           
 • Projector: 20 euros / unitat / dia    
 • Material audiovisual: 12 euros / unitat / dia            
 • Para-sols: 5,00 euros /unitat / dia 
 • Tanques de protecció: 10 euros /unitat / dia
 • Contenidors selectiva 2 rodes (1): 20 euros /unitat / dia 

Quota de transport de material: 9 Euros.

Tindran dret a la cessió gratuïta dels béns descrits anteriorment les entitats les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de caràcter benèfic, social, cultural o d’interès públic que disposin d’autorització expressa, en virtut de la seva activitat, o conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. Així mateix, les persones físiques o jurídiques que gratuïtament organitzin una activitat, jornada, xerrada o cursos d’interès cultural, educatiu, lúdic o social obert a tota la ciutadania del municipi amb les condicions que reguli l’Ajuntament i prèvia autorització del mateix.

Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física que sigui major d’edat.

Qualsevol entitat i/o persona jurídica.

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. 

L'atorgament del material restarà supeditat a la disponibilitat en cada cas.  

Caldrà sol·licitar el material amb una antelació mínima de 7 dies naturals. Qualsevol petició que no compleixi aquest requisit previ no serà atesa.

Temps mitjà de resolució:

7 dies naturals

IMPORTANT

En primer lloc, cal confirmar la disponibilitat del material través dels següents canals:

Telèfon: 938903502 / 647416864 - Correu electrònic: mulinaripm@olerdola.cat

En segon lloc, i un cop confirmada la disponibilitat, caldrà adjuntar el comprovant bancari del pagament del preu públic corresponent a aquest tràmit  en el moment de fer la sol·licitud. Sense aquest pagament previ no es tramitarà la corresponent reserva. ( En cas de dubte sobre la liquidació del preu públic podeu posar-vos en contacte amb el personal de suport de l'àrea a través del correu electrònic: mulinaripm@olerdola.cat).

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat farà constar com a mínim les dades de la persona sol·licitant i les de l'entitat/empresa a la qual representa si s'escau.

A la sol·licitud s'hi haurà de fer constar com a mínim la finalitat de l'ús, el material exacte que es sol·licita (descripció i quantitat), l'espai on es realitzarà l'acte i el lloc on s'haurà de deixar el material.

Avís: Quan s'ompli el formulari electrònic, caldrà adjuntar-hi el comprovant de transferència bancària que justifiqui la liquidació de la taxa pertinent en règim d'autoliquidació. A  la quantia resultant del total de material llogat, caldrà sumar-li en tot cas la taxa de 9€ relativa al transport del material.

Els números de compte on es podrà realitzar la transferència són els següents:

Banc de Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509

Caixabank,SL “la Caixa” ES89 2100 3562 23 2200012742

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 (No s'accepta el pagament amb targeta. Caldrà fer la liquidació en metàl·lic o bé mitjançant transferència bancària)

 
 
 Descripció del tràmit:
 És el tràmit que cal realitzar si es vol llogar material municipal per a la realització d'actes públics i/o privats.

Quin material es pot llogar i quin és el seu preu?

(Preus fixats d'acord a allò especificat en l'Ordenança fiscal número 40)

 • Taules grans 220x67: 0,70 euros/unitat/dia
 • Taules petites 70x50: 0,40 euros /unitat / dia           
 • Cadires: 0,20 euros / unitat / dia            
 • Equip de so: 100 euros / unitat / dia           
 • Escenari fix: 250 euros / unitat / dia             
 • Escenari mòbil: 125 euros / unitat / dia           
 • Projector: 20 euros / unitat / dia    
 • Material audiovisual: 12 euros / unitat / dia            
 • Para-sols: 5,00 euros /unitat / dia 
 • Tanques de protecció: 10 euros /unitat / dia
 • Contenidors selectiva 2 rodes (1): 20 euros /unitat / dia 

Quota de transport de material: 9 Euros.

Tindran dret a la cessió gratuïta dels béns descrits anteriorment les entitats les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de caràcter benèfic, social, cultural o d’interès públic que disposin d’autorització expressa, en virtut de la seva activitat, o conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. Així mateix, les persones físiques o jurídiques que gratuïtament organitzin una activitat, jornada, xerrada o cursos d’interès cultural, educatiu, lúdic o social obert a tota la ciutadania del municipi amb les condicions que reguli l’Ajuntament i prèvia autorització del mateix.

Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física que sigui major d’edat.

Qualsevol entitat i/o persona jurídica.

Període de la sol·licitud:
Tot l’any. 

L'atorgament del material restarà supeditat a la disponibilitat en cada cas.  

Caldrà sol·licitar el material amb una antelació mínima de 7 dies naturals. Qualsevol petició que no compleixi aquest requisit previ no serà atesa.

Temps mitjà de resolució:

7 dies naturals

IMPORTANT

En primer lloc, cal confirmar la disponibilitat del material través dels següents canals:

Telèfon: 938903502 / 647416864 - Correu electrònic: mulinaripm@olerdola.cat

En segon lloc, i un cop confirmada la disponibilitat, caldrà adjuntar el comprovant bancari del pagament del preu públic corresponent a aquest tràmit  en el moment de fer la sol·licitud. Sense aquest pagament previ no es tramitarà la corresponent reserva. ( En cas de dubte sobre la liquidació del preu públic podeu posar-vos en contacte amb el personal de suport de l'àrea a través del correu electrònic: mulinaripm@olerdola.cat).

Formes de tramitació:

Tramitació per Internet:

ACCÉS AL TRÀMIT ELECTRÒNIC

La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari electrònic, on l'interessat farà constar com a mínim les dades de la persona sol·licitant i les de l'entitat/empresa a la qual representa si s'escau.

A la sol·licitud s'hi haurà de fer constar com a mínim la finalitat de l'ús, el material exacte que es sol·licita (descripció i quantitat), l'espai on es realitzarà l'acte i el lloc on s'haurà de deixar el material.

Avís: Quan s'ompli el formulari electrònic, caldrà adjuntar-hi el comprovant de transferència bancària que justifiqui la liquidació de la taxa pertinent en règim d'autoliquidació. A  la quantia resultant del total de material llogat, caldrà sumar-li en tot cas la taxa de 9€ relativa al transport del material.

Els números de compte on es podrà realitzar la transferència són els següents:

Banc de Sabadell ES70 0081 1676 7200 0101 5509

Caixabank,SL “la Caixa” ES89 2100 3562 23 2200012742

Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

 (No s'accepta el pagament amb targeta. Caldrà fer la liquidació en metàl·lic o bé mitjançant transferència bancària)

 

Document Actions