Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els serveis de l'OAC

Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Es recomana cita prèvia). Telèfon: 938903502 Av. Catalunya, 12 - Olèrdola

Què és l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)?

L'OAC és una oficina municipal d'atenció directe als ciutadans i empreses que eas vulguin relacionar amb l'Ajuntament, i ofereix tota la informació disponible sobre l'administració municipal, així com la possibilitat de tramitar de manera integrada bona part de les gestions de l'Ajuntament.

L’OAC té funcions d'oficina única de registre i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s'adrecin a l'Ajuntament.

Objectius de l'OAC:

L'OAC té com a objectiu principal la millora de la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament per tal de:

- Agilitzar els tràmits que el ciutadà fa amb l'administració.
- Millorar l'atenció a peticions i suggeriments.
- Millorar la gestió i el seguiment dels tràmits administratius.
- Millorar la qualitat en l'atenció als ciutadans.
- Potenciar l'atenció a les persones.
 
Serveis que ofereix:
 
1. Informar els ciutadans i les ciutadanes sobre qüestions i assumptes del municipi i l'ajuntament.

Els i les ciutadans/es poden consultar a l'OAC tota aquella informació d'interès general relativa al municipi. Així, poden adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana per a temes tan diversos com:

  • Informació general del municipi.
  • Informació i/o comunicació d'incidències a la via pública ( Talls del subministrament d'aigua, llum, gas, desperfectes del mobiliari urbà, incorrecte funcionament dels serveis públics, informació sobre la regulació del trànsit, etc)
  • Informació sobre esdeveniments d'interès públic
  • Atenció presencial i telefònica d'ajuda per a la presentació telemàtica de tràmits municipals
  • Informació turística.

2. Gestió de tràmits i inici de l'expedient dels mateixos, des d'on posteriorment es deriven per a la seva tramitació a la resta de  departaments

L’OAC té funcions de registre general i de finestreta única i, per tant, s’hi poden presentar totes les sol·licituds i documents que s'adrecin a l'Ajuntament.

La gestió de tots els tràmits  es pot realitzar o bé presencialment si ets un ciutadà/na particular, o bé a través d'internet. També pots informar-te de l'estat dels teus tràmits a través de l'OAC.

3. Programació de visites dels diferents serveis oferts per l'Ajuntament i gestió d'espais públics

Des de l'OAC es gestionen les agendes dels serveis socials de l'Ajumtament; així doncs, qualsevol persona que vulgui concertar una visita amb els Serveis Socials, abans haurà de demanar dia i hora de visita a través de l'OAC.

A més, també és imprescindible demanar hora per a l'ús d'altres serveis municipals com la sol·licitud de recollida de mobles i trastos vells, així com per a inscriure's a actuacions puntuals com la revisió de la ITV Agrícola.

L'Ajuntament d'Olèrdola disposa d'un servei d'orientació laboral pensat per a totes aquelles persones que es troben en situació d'atur i que precisen una orientació per a tractar el seu cas específic i aconseguir dotar-se de majors mecanismes per a la recerca de feina. Per a sol·licitar una cita amb la tècnica d'ocupació s'ha d'acudir presencialment a l'OAC i fer entrega del Currículum Vitae de l'interessat, que serà degudament traslladat a la tècnica perquè es posi en contacte amb la persona en qüestió i li doni cita.

4. Oficina de padró municipal

L'Oficina d'Atenció Ciutadana és la Unitat encarregada de tramitar tots els serveis i gestions relatius al padró d'habitants. Són els següents:

Altes d'empadronament. Es realitza l'alta al padró d'habitants de les persones nouvingudes a Olèrdola.

Volants. L'expedició del volant d'empadronament es realitza després de l'alta del padró, ja que és el document informatiu que acredita aquest tràmit. 

Certificats. Les certificacions d’empadronament es realitzen a petició de la persona interessada quan quedi acreditada la seva necessitat.

Canvis de domicili. L'han de fer les persones que canvien la seva adreça de residència dins del Municipi.

Baixes. Només cal sol·licitar la baixa del padró en els supòsits que s'especifiquen en el tràmit baixa del padró d'habitants.

La sol·licitud d'aquests tràmits (a excepció del d'alta d'empadronament) es pot fer per Internet o bé telefònicament; en aquest darrer cas, havent de personar-se posteriorment l'interessat o la persona degudament acreditada a recollir-lo. També es poden tramitar directament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

En el cas dels volants, l'expedició de la documentació és immediata, mentre que per a la dels certificats no. Per a més informació cal dirigir-se al catàleg de tràmits i serveis, on s'hi descriu cada tràmit i s'hi detallen els documents necessaris per a cadascun d'ells.

5. Atenció ciutadana en temes relacionats amb drets i deures dels consumidors

 La Reclamació de consum és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o professional, per obtenir la reparació d’un dany, la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn de quantitats, o la rescissió d’un contracte i/o anul·lació d’un deute. És un servei que sempre s’utilitzarà quan les gestions de reclamació fetes per l’usuari/ària hagin resultat infructuosos.

El servei es presta a través de l'OAC però cal recordar que l’Ajuntament no és qui formalment realitza la tramitació de la reclamació sinó que fa la tasca d’intermediari entre l’usuari/ària- consumidor/a que fa la reclamació i els tècnics en consum de la Diputació de Barcelona, que seran els qui procediran a la tramitació de les reclamacions d’una forma gratuïta.

Vols posar-te en contacte amb l'OAC?

Fes-ho a través del següent formulari:

FORMULARI DE PETICIÓ D'INFORMACIÓ DIRIGIT A L'OAC

També pots posar-te en contacte amb l'OAC a través del telèfon: 938903502

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Es recomana cita prèvia)

Personal de suport dins l'OAC:

Isabel Castillo: castillohi@olerdola.cat

Correu electrònic general de l'Ajuntament: olerdola@olerdola.cat

 

 

 

Document Actions