Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud de bonificacions per ús de la deixalleria

Què és aquest tràmit i com es pot accedir a la bonificació?

És el tràmit que cal realitzar si es vol demanar la bonificació del 15% de la quota de la taxa d’escombraries.

L’import de la bonificació no podrà superar en cap cas els 300 Euros.

Per a poder ser sol·licitant d'aquesta bonificació s’ha d'haver adquirit prèviament a l’Ajuntament una targeta acreditativa en la que el personal del servei anotarà i segellarà cada ús que es faci de les deixalleries durant el període d'un any natural.

Si durant el període d'un any natural l'interessat/da acredita un ús regular i continuat de les deixalleries municipals, i amb un mínim de 18 usos l’any, aquest podrà accedir a la sol·licitud de la bonificació per a la taxa de l'any següent. Atenció, cal tenir present que en un mateix dia només es podrà segellar una mateixa cartolina una sola vegada. 

Qui ho pot tramitar?

Qualsevol persona major d’edat que visqui o sigui propietària d’una vivenda al municipi, i que sigui el subjecte passiu de la taxa d’escombraries (el titular de la taxa).
Comerços, bars i restaurants.

Quan es pot tramitar?

Des del dia 1 i fins el dia 31 de gener de cada any. (Des del dia 2 i fins el dia 31 de gener si la tramitació és presencial)

Requisits de tramitació:

  • Junt amb la sol·licitud de bonificació de la taxa caldrà entregar físicament la targeta de la deixalleria degudament omplerta.
  • Per tal que l'Ajuntament pugui comprovar el pagament de la taxa  i  pugui procedir a bonificar l'import de la taxa de l’any vinent caldrà saber qui és el titular del rebut. En el cas que la persona que presenti la instància no sigui la mateixa que la del titular del rebut, caldrà que es presenti una autorització i una fotocòpia del DNI del titular del rebut.

Descarrega't els models de sol·licitud i d'autorització:

Model de Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries per ús de les deixalleries any 2023 (a descomptar de la taxa del 2024)

Model d'autorització per a la tramitació de la sol·licitud a través d'un tercer

Forma de tramitació:

Aquest servei ha de realitzar-se mitjançant la compareixença física de l'interessat a les oficines municipals per tal que els funcionaris municipals puguin comprovar  recollir les targetes físiques de la deixalleria que aporti l'interessat. Cal demanar cita prèvia telefònicament per acudir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Telf: 938903502)

També podrà realitzar-se de forma telemàtica, omplint el model de sol·licitud normalitzat degudament signat pel titular del rebut de les escombraries, adjuntant la targeta acreditativa de l'ús del servei en format PDF.

En cas de que l'interessat vulgui delegar la seva representació per a la realització del tràmit en un tercer, aquest haurà d'autoritzar-lo per escrit mitjançant un document degudament signat per l'interessat i adjuntant una còpia del DNI.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores (Es recomana cita prèvia concertada telefònicament).

Telèfon: 93 890 35 02

 

 

Document Actions