Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cremes agrícoles

Tot allò que cal saber abans de realitzar una crema agrícola de restes de brancatge

Què són les cremes agrícoles i quins permisos s'han de demanar?

És el tràmit que cal realitzar per part del propietari de la finca, terreny o paratge, per fer foc, exclusivament per cremar restes de brancatge procedents de treballs agrícoles segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i segons l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Qui ho pot demanar?

El propietari, manador o arrendatari de la finca, terreny o paratge on es vol realitzar la crema agrícola.

Preu:

Gratuït.

Termini de la sol·licitud:

Una setmana abans de la realització de la crema.

Requeriments:

Ser major d'edat.

Tenir telèfon mòbil i que aquest estigui operatiu, el/s dia/es que es vol realitzar la crema, per comunicar qualsevol incident.  

Complir les condicions generals de la sol·licitud d’autorització col·lectiva del període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.  

Procediments:

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, les persones que hagin de fer foc es presentaran presencialment a l’Ajuntament d’Olèrdola i caldrà tramitar la sol·licitud d’autorització col·lectiva, telemàticament, a través del portal eaCat. Per emplenar aquesta sol·licitud serà obligatori aportar nom, primer cognom, NIF, mòbil, finca/ques i dies de crema. Un cop tramitada la sol·licitud, al peticionari se li donarà el document d’autorització col·lectiva que haurà de portar a sobre, i en tot moment, el dia/es de crema. 

En el període comprès entre el 16 d’octubre i 14 de març, les persones que hagin de fer foc presentaran la sol·licitud de comunicació de crema emplenada correctament.

Oficina de tramitació:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olèrdola

Planta baixa de l'Ajuntament. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola (Barcelona)

Horari: de dilluns a divendres de 07:30 a 14:00 hores.

Temps mitjà de resolució

Una setmana a partir de la sol·licitud, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre. 

A l’acte, en el període comprès entre el 16 d’octubre i 14 de març

Document Actions