Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Manteniment i tancament de parcel·les privades

Si ets propietari d'una parcel·la, cerca aquí tota la informació relativa a les obligacions de manteniment i tancament de la mateixa

La neteja de parcel·les:

L’Ajuntament d’Olèrdola s’encarrega de vetllar pel bon estat de conservació de solars i parcel·les privades amb la finalitat d’aconseguir que aquests terrenys compleixin les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

Els titulars d’aquests terrenys han de fer neteges periòdiques de les parcel·les per mantenir-les en condicions que no afectin a la seguretat dels veïns.

Les tasques que caldria realitzar són les següents:

 • Estassar/ desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i tota la vegetació seca.
 • Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
 • Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.
 • Tala dels arbres secs, inclinats, etc. que generen un risc de caiguda.
 • Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un metre de distància.
 • Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus sòlids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de material o objectes.
 • Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via pública com la vorera.
 • Mantenir la parcel·la neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.
 • En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

 En el cas que les parcel·les estiguin a les urbanitzacions (a menys de 500 metres de terrenys forestals i sense continuïtat amb la trama urbana), caldrà:

 • Tallar tots els arbres la copa dels quals sobrepassi els límits de la parcel·la (a carrer i a veïns).
 • Aclarir la vegetació existent de manera que la cobertura vegetal (ombra) màxima final sigui del 35% de la parcel·la.
 • Netejar tot el sotabosc deixant, només, les espècies protegides – llentiscles, margallons, etc.
 • S'ha de tallar els arbres que calgui de manera que les copes dels que quedin, no es toquin entre si amb una separació mínima de 3 metres entre peus.

El tancament de parcel·les:

Els propietaris de solars, per raons de seguretat, salubritat i ornat públic hauran de mantenir-los degudament tancats respecte l'espai públic sigui aquest vial, pas de serveis o parc urbà, mentre no practiquin obres de construcció.

 El tancament s’efectuarà d’acord amb les normes urbanístiques del POUM.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que estigui afectada per la manca de neteja/manteniment/tancament d’una parcel·la

Formes de tramitació:

Per internet:  

ACCÉS  A LA PETICIÓ DE NETEJA D'UNA PARCEL·LA ALIENA AL SOL·LICITANT

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES PER REALITZAR UN TANCAMENT DE PARCEL·LA

Atenció: En relació a la petició de llicència per a realitzar un tancament de parcel·la caldrà avaluar prèviament les condicions de la ubicació de la parcel·la en qüestió. És per aquest motiu que us recomanem que us poseu en contacte amb l'arquitecte municipal per tal que us pugui indicar quins passos en concret haureu de seguir en funció de la naturalesa de la vostra parcel·la. Correu electrònic de contacte: Anna Rovira.  roviraman@olerdola.cat

 Tramitació presencial:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (Només amb cita prèvia)

Planta Baixa de l'Ajuntament - Av. Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola

Normativa relacionada:

 • Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars al municipi d’Olèrdola.
 • Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.

 

 

 

Document Actions