Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'oficina municipal de padró

Informació general sobre l'oficina de padró municipal

Oficina municipal de padró:

El servei és prestat per l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores. (S'atendrà només amb cita prèvia. Cal demanar cita trucant al 938903502)

Ubicació: Planta baixa del Consistori: Av. Catalunya, 12 - Olèrdola.

Personal de referència: Salvi Vendrell i Isabel Castillo

Contacte: olerdola@olerdola.cat

Telèfon: 938903502

 

Què és el padró municipal?

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

L'any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada dels padrons municipals, basat en la coordinació de l'Institut Nacional d'Estadística. A partir del 1998 s'obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d'any).

El Padró municipal és, per tant, el registre administratiu en què s’inscriuen totes les persones que resideixen al municipi. Reflecteix amb la màxima fiabilitat la realitat demogràfica del municipi i empadronar-se és un dret i una obligació per a tothom, sigui quina en sigui la nacionalitat i situació administrativa.

El Padró no és un mecanisme de control del parc d’habitatge, ja que aquesta funció pertoca al Cadastre. Ara bé, si en el moment de l’empadronament se suscita la sospita d’un ús anòmal de l’habitatge, des del Padró s’ha de derivar als serveis pertinents per tal que aquests actuïn en consonància. El Padró, per definició, ha d’estar connectat a la resta de departaments i serveis públics.

Així mateix, tot i que és en l’àmbit local on es gestiona el fet de la immigració, és competència de l’Administració de l’Estat l’autorització de la residència regular. La inscripció al Padró és independent d’aquest procediment administratiu i es limita a reflectir la residència efectiva en un municipi. 

 

 

 

Document Actions